Chọn trang

Smartboss KPI

Phần mềm đánh giá nhân viên

Đánh giá liên tục để giảm lãng phí 

Ngày nay, ở những tổ chức tiến bộ, hoạt động đánh giá không còn là hoạt động mỗi năm một lần. Thay vì gọi là “đánh giá nhân viên (mỗi năm một lần)”, doanh nghiệp tiến bộ chuyển thành hoạt động quản trị hiệu suất công việc (performance management) trong suốt quá trình làm việc.

Trong quá trình này, nhân viên được nhận phản hồi (feedback) ít nhất mỗi tháng một lần, để giúp họ biết cách làm sao để làm việc hiệu quả hơn và thăng tiến nhanh chóng hơn. Những nhân viên có hiệu quả kém cũng được nhanh chóng nhận biết và được đào tạo nhiều hơn, giúp họ cải thiện thành tích.

Như vậy, thành tích của nhân viên cần được đo lường liên tục, để nhanh chóng nhận ra vấn đề và tiến hành hành động cần thiết. Doanh nghiệp không thể đợi đến cuối năm mới thực hiện việc này, vì như vậy là quá trễ.

 Đừng đợi đến cuối năm mới đánh giá nhân viên. Càng đánh giá trễ – chi phí mà doanh nghiệp phải chịu càng lớn.

Đăng nhập  

Nếu bạn đã có tài khoản sử dụng, xin vui lòng đăng nhập tại đây

Đăng ký sử dụng miễn phí

(Sau khi đăng ký, hệ thống sẽ gửi hướng dẫn đăng nhập đến email bạn đăng ký, vui lòng kiểm tra hộp thư hoặc spam)

Chat với chúng tôi

Để tìm hiểu phần mềm chi tiết hơn

Hội thảo Xây dựng KPI

(Đăng ký sớm để giữ chỗ)

Đội ngũ làm việc hiệu quả và chủ động hơn

(1) Đánh giá đúng để khen thưởng hiệu quả,
(2) Đánh giá đúng năng lực để phân công đúng người đúng việc,
(3) Đánh giá đúng để đào tạo hiệu quả

Các phiên bản

Danh sách các chức năng nổi bật của phần mềm đánh giá

Xây dựng hệ thống đánh giá
  • Xây dựng Hệ thống chỉ tiêu giúp đánh giá năng lực & thái độ của nhân viên
  • Xây dựng Hệ thống chỉ tiêu giúp đánh giá hiệu quả công việc
  • Xây dựng các nội dung đánh giá
Tổ chức đánh giá
  • Xây dựng các chương trình đánh giá ( ai đánh giá ai – khi nào )
  • Đánh giá từ trên xuống
  • Đánh giá chéo giữa các nhân viên
Tổng hợp báo cáo đánh giá
  • Xem kết quả đánh giá theo cá nhân
  • Tổng hợp kết quả đánh giá theo nhóm / phòng ban / tổ chức
  • Lưu trữ kết quả đánh giá để truy xuất từ các Phần mềm khác

Doanh nghiệp nào cần phần mềm đánh giá nhân sự?

Doanh nghiệp muốn Xây dựng văn hóa & bản sắc doanh nghiệp

Khi có nhiều cấp bậc nhân viên, truyền tải thông điệp từ Ban Giám Đốc trở nên khó khăn, và phụ thuộc vào đội ngũ quản lý cấp trung

Doanh nghiệp muốn Tăng trưởng

Doanh nghiệp muốn thách thức sự tăng trưởng đòi hỏi phải quản trị nhiều mục tiêu cùng lúc, cân bằng các mục tiêu lợi nhuận, làm khách hàng hài lòng, và văn hóa doanh nghiệp

Doanh nghiệp muốn Phát triển bền vững

Doanh nghiệp muốn phát triển bền vững đòi hỏi phải cân bằng giữa mục tiêu ngắn hạn, trung hạn, dài hạn,  thông qua hệ thống đánh giá hiệu quả công việc với KPI

Nhà quản lý nào cần phần mềm đánh giá nhân sự?

Nhà quản lý muốn Phát triển nhân viên

Giải pháp đo lường hiệu quả công việc sẽ hỗ trợ nhà quản lý (1)theo dõi tiến độ (2) nhận ra điểm tốt để động viên & (3) nhận ra điểm chưa tốt để kịp thời đào tạo

Nhà quản lý muốn Phát triển bản thân

Kết quả đo lường là ngôn ngữ giúp các nhà quản lý thể hiện năng lực của mình thông qua kết quả công việc & tiến trình làm việc. Nhà quản lý sẽ yên tâm rằng cấp trên nhận ra sự đóng góp của mình

Nhà quản lý muốn Nâng cao hiệu quả

Giải pháp đo lường là công cụ giúp nhà quản lý nhanh chóng nhận ra những vấn đề trong quá trình làm việc, từ đó sớm điều chỉnh để không ảnh hưởng đến hiệu quả nhóm

Lợi ích đem lại từ phần mềm đánh giá nhân sự Smartboss KPI

10  CHÍNH XÁC và MINH BẠCH

Một hệ thống đánh giá hiệu quả giúp cho việc chi trả lương thưởng được chính xác, minh bạch và khiến nhân viên “tâm phục khẩu phục”.

10  PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ

Khi bạn quan tâm đến sự phát triển của nhân viên, bạn cần một hệ thống đánh giá để tăng hiệu quả cho hoạt động đào tạo

10  THỰC THI KẾ HỌACH HIỆU QUẢ

Nếu bạn quan tâm đến việc “thực thi hiệu quả”, bạn cần một hệ thống giúp đo lường các chỉ tiêu công việc để đảm bảo mọi thứ theo đúng tiến độ

Trải nghiệm miễn phí Online

Hoặc chat với chúng tôi

Để tìm hiểu phần mềm chi tiết hơn

Các phiên bản phần mềm

Phần mềm Smartboss KPI phù hợp với 

Doanh nghiệp sản xuất

Đặc thù của ngành sản xuất là sử dụng nhiều nhóm nhân viên, mỗi nhóm có một kiểu đánh giá khác nhau.

Chuỗi bán lẻ / nhà hàng

Các doanh nghiệp chuỗi bán lẻ / dịch vụ thường có số lượng nhân viên nhiều, nên yêu cầu việc đánh giá phải có tính hệ thống cao và phải thực sự hiệu quả.

Xây dựng

Đặc thù của doanh nghiệp xây dựng là sử dụng nhiều loại nhân viên, mỗi loại có một kiểu đánh giá khác nhau.

Doanh nghiệp vừa & nhỏ

Doanh nghiệp vừa và nhỏ cần hoạt động hiệu quả. Giải pháp đánh giá giúp thúc đẩy tinh thần làm việc của nhân viên và các quản lý cấp trung.

Smartboss KPI

Phần mềm đánh giá nhân viên

Đánh giá liên tục để giảm lãng phí 

Ngày nay, ở những tổ chức tiến bộ, hoạt động đánh giá không còn là hoạt động mỗi năm một lần. Thay vì gọi là “đánh giá nhân viên (mỗi năm một lần)”, doanh nghiệp tiến bộ chuyển thành hoạt động quản trị hiệu suất công việc (performance management) trong suốt quá trình làm việc.

Trong quá trình này, nhân viên được nhận phản hồi (feedback) ít nhất mỗi tháng một lần, để giúp họ biết cách làm sao để làm việc hiệu quả hơn và thăng tiến nhanh chóng hơn. Những nhân viên có hiệu quả kém cũng được nhanh chóng nhận biết và được đào tạo nhiều hơn, giúp họ cải thiện thành tích.

Như vậy, thành tích của nhân viên cần được đo lường liên tục, để nhanh chóng nhận ra vấn đề và tiến hành hành động cần thiết. Doanh nghiệp không thể đợi đến cuối năm mới thực hiện việc này, vì như vậy là quá trễ.

 Đừng đợi đến cuối năm mới đánh giá nhân viên. Càng đánh giá trễ – chi phí mà doanh nghiệp phải chịu càng lớn.

Đăng nhập  

Nếu bạn đã có tài khoản sử dụng, xin vui lòng đăng nhập tại đây

Đăng ký sử dụng miễn phí

(Sau khi đăng ký, hệ thống sẽ gửi hướng dẫn đăng nhập đến email bạn đăng ký, vui lòng kiểm tra hộp thư hoặc spam)

Chat với chúng tôi

Để tìm hiểu phần mềm chi tiết hơn

Hội thảo Xây dựng KPI

(Đăng ký sớm để giữ chỗ)

Đội ngũ làm việc hiệu quả và chủ động hơn

(1) Đánh giá đúng để khen thưởng hiệu quả,
(2) Đánh giá đúng năng lực để phân công đúng người đúng việc,
(3) Đánh giá đúng để đào tạo hiệu quả

Các phiên bản

Danh sách các chức năng nổi bật của phần mềm đánh giá

Xây dựng hệ thống đánh giá
  • Xây dựng Hệ thống chỉ tiêu giúp đánh giá năng lực & thái độ của nhân viên
  • Xây dựng Hệ thống chỉ tiêu giúp đánh giá hiệu quả công việc
  • Xây dựng các nội dung đánh giá
Tổ chức đánh giá
  • Xây dựng các chương trình đánh giá ( ai đánh giá ai – khi nào )
  • Đánh giá từ trên xuống
  • Đánh giá chéo giữa các nhân viên
Tổng hợp báo cáo đánh giá
  • Xem kết quả đánh giá theo cá nhân
  • Tổng hợp kết quả đánh giá theo nhóm / phòng ban / tổ chức
  • Lưu trữ kết quả đánh giá để truy xuất từ các Phần mềm khác

Doanh nghiệp nào cần phần mềm đánh giá nhân sự?

Doanh nghiệp muốn Xây dựng văn hóa & bản sắc doanh nghiệp

Khi có nhiều cấp bậc nhân viên, truyền tải thông điệp từ Ban Giám Đốc trở nên khó khăn, và phụ thuộc vào đội ngũ quản lý cấp trung

Doanh nghiệp muốn Tăng trưởng

Doanh nghiệp muốn thách thức sự tăng trưởng đòi hỏi phải quản trị nhiều mục tiêu cùng lúc, cân bằng các mục tiêu lợi nhuận, làm khách hàng hài lòng, và văn hóa doanh nghiệp

Doanh nghiệp muốn Phát triển bền vững

Doanh nghiệp muốn phát triển bền vững đòi hỏi phải cân bằng giữa mục tiêu ngắn hạn, trung hạn, dài hạn,  thông qua hệ thống đánh giá hiệu quả công việc với KPI

Nhà quản lý nào cần phần mềm đánh giá nhân sự?

Nhà quản lý muốn Phát triển nhân viên

Giải pháp đo lường hiệu quả công việc sẽ hỗ trợ nhà quản lý (1)theo dõi tiến độ (2) nhận ra điểm tốt để động viên & (3) nhận ra điểm chưa tốt để kịp thời đào tạo

Nhà quản lý muốn Phát triển bản thân

Kết quả đo lường là ngôn ngữ giúp các nhà quản lý thể hiện năng lực của mình thông qua kết quả công việc & tiến trình làm việc. Nhà quản lý sẽ yên tâm rằng cấp trên nhận ra sự đóng góp của mình

Nhà quản lý muốn Nâng cao hiệu quả

Giải pháp đo lường là công cụ giúp nhà quản lý nhanh chóng nhận ra những vấn đề trong quá trình làm việc, từ đó sớm điều chỉnh để không ảnh hưởng đến hiệu quả nhóm

Lợi ích đem lại từ phần mềm đánh giá nhân sự Smartboss KPI

10  CHÍNH XÁC và MINH BẠCH

Một hệ thống đánh giá hiệu quả giúp cho việc chi trả lương thưởng được chính xác, minh bạch và khiến nhân viên “tâm phục khẩu phục”.

10  PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ

Khi bạn quan tâm đến sự phát triển của nhân viên, bạn cần một hệ thống đánh giá để tăng hiệu quả cho hoạt động đào tạo

10  THỰC THI KẾ HỌACH HIỆU QUẢ

Nếu bạn quan tâm đến việc “thực thi hiệu quả”, bạn cần một hệ thống giúp đo lường các chỉ tiêu công việc để đảm bảo mọi thứ theo đúng tiến độ

Trải nghiệm miễn phí Online

Hoặc chat với chúng tôi

Để tìm hiểu phần mềm chi tiết hơn

Các phiên bản phần mềm

Phần mềm Smartboss KPI phù hợp với 

Doanh nghiệp sản xuất

Đặc thù của ngành sản xuất là sử dụng nhiều nhóm nhân viên, mỗi nhóm có một kiểu đánh giá khác nhau.

Chuỗi bán lẻ / nhà hàng

Các doanh nghiệp chuỗi bán lẻ / dịch vụ thường có số lượng nhân viên nhiều, nên yêu cầu việc đánh giá phải có tính hệ thống cao và phải thực sự hiệu quả.

Xây dựng

Đặc thù của doanh nghiệp xây dựng là sử dụng nhiều loại nhân viên, mỗi loại có một kiểu đánh giá khác nhau.

Doanh nghiệp vừa & nhỏ

Doanh nghiệp vừa và nhỏ cần hoạt động hiệu quả. Giải pháp đánh giá giúp thúc đẩy tinh thần làm việc của nhân viên và các quản lý cấp trung.