fbpx

Phần mềm nhân sự tiền lương

Câu chuyện thành công 

Trước đây: Doanh nghiệp A (là chuỗi các nhà hàng) găp nhiều khó khăn trong việc chấm công tính lương. Ca kíp phức tạp, thời gian OT thay đỏi hàng ngày. Bộ phận nhân sự luôn bị động chờ đợi bảng xếp ca từ ca trưởng của nhà hàng. Vừa mất nhiều thời gian, vừa không chính xác.

Những khó khăn đã gặp:

  • Ca kíp làm việc linh hoạt tại các cửa hàng, sẽ rất mất thời gian nếu chỉ sử dụng máy chấm công mà không có phần mềm chuyên dụng về chấm công  & tính lương
  • Khó tìm kiếm đơn vị cung cấp nào có khả năng đáp ứng yêu cầu đặc biệt giúp quản lý hiệu quả chuỗi cửa hàng một cách tập trung
  • Không thể kết nối trực tiếp các máy chấm công tại nhiều chi nhánh để quản lý tập trung

Sau đó:  Doanh nghiệp A đầu tư cho giải pháp tự động hóa việc chấm công tính lương.

  • Phần mềm nhân sự tiền lương HRPRO7
  • HRportal cho phép các cửa hàng trưởng xếp ca làm việc, điều động nhân sự, quản lý chấm công
  • Máy chấm công tại các cửa hàng

Thông tin giờ bấm công được chuyển tự động vào phần mềm. Việc xếp ca cũng được chuẩn hóa và được thực hiện qua web. Phần mềm tự động đối chiếu giờ bấm công với các ca đã đăng ký, và kiểm soát tốt việc tăng ca.

Kết quả:

  • Tiết kiệm thời gian chấm công tính lương cho bộ phận nhân sự
  • Tiết kiệm thời gian hỗ trợ cho bộ phận IT
  • Kiểm soát được chi phí tiền lương

Cả 3 đối tượng đều hài lòng:
– Phòng Nhân sự tốn ít công
– Nhân viên được chấm công, tính lương chính xác
– Công ty kiểm soát quỹ lương tăng ca chặt chẽ, giảm thất thoát quỹ lương

Vui lòng tham khảo Phần mềm Nhân Sự tiền lương HRPRO7 để được tư vấn thêm.

This post is also available in: English