Chọn trang

Giải pháp RTMS

Phần mềm quản lý an toàn nhà xưởng
Đối tượng khách hàng: các doanh nghiệp có nhiều công nhân Nỗi đau thường thấy:

  • Công nhân khăng khăng nói là mình có chấm công nhưng tại sao không có giờ công, trong khi xem dữ liệu trên máy chấm công thì thực sự không có
  • Không biết nhân viên chấm công có thành công hay không
  • Khi máy chấm công bị hư thì làm sao khôi phục lại dữ liệu chấm công của những ngày trước đó

Lợi ích đem lại

  • Giúp bảo vệ kiểm soát tốt khu vực chấm công
  • Giúp nhân viên kiểm tra lại xem mình có chấm công đúng hay không và dữ liệu có được lưu lại hay không.
  • Kết quả chấm công cũng được hiển thị rõ trên màn hình và có thể quan sát từ xa bằng camera
  • Có dữ liệu để đối chiếu, phân xử khi có khiếu nại “có chấm công mà không có dữ liệu”