Chọn trang

Yêu cầu của khách hàng

Triển khai giải pháp quản lý nhà ăn 

 • Nhân viên khi ăn phải quét thẻ để nhận dạng 
 • Chỉ những nhân viên có đăng kí làm việc mới được ăn 
 • Cho phép nhân viên văn phòng đăng kí suất ăn cho khách 
 • Các chuyên gia người nước ngoài có suất ăn đặc biệt 
 • Phòng tránh trường hợp một công nhân ăn nhiều lần 
 • Dễ dàng xuất ra báo cáo để tính chi phí với nhà thầu cung ứng suất ăn 
 • Dễ dàng đăng kí suất ăn 
 • và nhiều yêu cầu khác 
 • Mức độ hài lòng về sản phẩm 80% 80%
 • Mức độ hài lòng về dịch vụ 100% 100%
 • Mức độ hài lòng về giải pháp 90% 90%

Giải pháp

 • Nội dung đang cập nhật

Download hình ảnh triển khai thực tế và tìm hiểu về giải pháp này

“Tôi chọn Tinh Hoa vì khả năng làm việc với hãng để tùy biến phần cứng theo yêu cầu đặc thù của chúng tôi”

Anh Linh

Quản lý , Teakwang Vina

Vui lòng đăng kí để được tư vấn về giải pháp này với chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm