Chọn trang

Yêu cầu của khách hàng

Các yêu cầu từ doanh nghiệp sản xuất thực phẩm:

  • Do yêu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm, công nhân vào xưởng phải đi theo luồng qui định, trật tự và không chen lấn, qua từng khu vực rửa tay – tẩy bụi – vào xưởng
  • Khi đến kì cao điểm, các nhân viên được điểu động sản xuất, nên phần mềm chấm công tính lương phải xử lý được việc điều chuyển lao động
  • Khi điều chuyển lao động, máy chấm công phải lắp tại xưởng để nhân viên không phải ra cổng chấm công, dẫn đến nhu cầu quản lý dữ liệu trên máy chấm công ( nhân viên ở xưởng nào chỉ được quét trên máy của xưởng đó )
  • Trả lương theo thời gian, hoặc theo năng suất sản phẩm, hoặc cả 2, tùy thuộc vào tính chất công việc của từng bộ phận
  • … và nhiều yêu cầu khác
  • Mức độ hài lòng về sản phẩm 80% 80%
  • Mức độ hài lòng về dịch vụ 100% 100%
  • Mức độ hài lòng về giải pháp 90% 90%

Giải pháp

Download hình ảnh triển khai thực tế tại khách hàng

“Tôi chọn Tinh Hoa vì khả năng làm việc với hãng để tùy biến phần cứng theo yêu cầu đặc thù của chúng tôi”

Anh Linh

Quản lý , Teakwang Vina

Vui lòng đăng kí để được tư vấn về giải pháp này với chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm