Chọn trang
  • Mức độ phù hợp với nhóm sản xuất 100% 100%
  • Mức độ phù hợp với nhóm HORECA 90% 90%
  • Mức độ phù hợp với nhóm văn phòng 90% 90%

Thẻ cảm ứng dày

Tần số: 125khz

Khoảng cách đọc: 5cm

Độ dày của thẻ: 1.8mm

Kích thước: 85.60 × 53.98 mm

Khả năng chịu uốn: 5%