Chọn trang

HIỂU NGƯỜI ĐỂ DÙNG NGƯỜI

DISC là công cụ để mỗi người tự nhận diện tính cách của mình cũng như của đối phương để có cách giao tiếp phù hợp nhất.

DISC là viết tắt của (tạm giải thích như sau):

  • Dominance– liên quan đến sự kiểm soát, quyền lực và tốc độ
  • Influence– liên quan đến tình huống xã hội và sự thuyết phục trong giao tiếp
  • Steadiness– liên quan đến sự kiên nhẫn, chậm rãi, và suy nghĩ sâu, trầm lặng
  • Conscientiousness (hoặc thận trọng, tuân thủ theo định nghĩa của Marston) – có liên quan đến cấu trúc, sự chuẩn xác, tính tổ chức theo khoa học

Báo cáo DISC Profile cung cấp một cái nhìn sâu về những điểm nổi bật của từng cá nhân nhằm mục đích đưa ra chiến lược giao tiếp thành công, hiệu quả với người khác. Sự hiểu biết về DISC Profile đã giúp cho hàng triệu cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp hiểu rõ cái nhìn chuyên nghiệp về tính cách mỗi người (hiểu bản thân và người khác).

Đăng ký tham gia chương trình Đào tạo Kỹ năng Quản lý nhân sự – Hiểu người để dùng người

TÓM TẮT Phong cách hành vi thích ứng

Bản tóm tắt các hành vi cho từng tính cách trong nhóm DISC

Khái quát bốn phong cách hành vi DISC cơ bản

Một số tính cách của từng kiểu trong Bốn phong cách hành vi DISC cơ bản, để bạn có thể tương tác hiệu quả với từng phong cách hành vi

Cách điều chỉnh tính thẳng thắn và cởi mở của bạn

Trong một số tình huống tương tác cá nhân, bạn chỉ có thể xác định được tính thẳng thắn hoặc cởi mở của người khác, chứ không phải là cả hai.