Chọn trang

Yêu cầu của khách hàng

Tìm hiểu chi tiết về các yêu cầu của khách hàng Uniliver

  • Mức độ hài lòng về sản phẩm 80% 80%
  • Mức độ hài lòng về dịch vụ 100% 100%
  • Mức độ hài lòng về giải pháp 90% 90%

Giải pháp

  • Giải pháp kiểm soát ra vào bằng thẻ cho toàn bộ tòa nhà văn phòng, kết hợp chấm công 
  • Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết đầy đủ về giải pháp này 

“Tôi chọn Tinh Hoa vì khả năng làm việc với hãng để tùy biến phần cứng theo yêu cầu đặc thù của chúng tôi”

Anh Linh

Quản lý , Teakwang Vina

Vui lòng đăng kí để được tư vấn về giải pháp này với chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm