Chọn trang

Yêu cầu của khách hàng

  • Do yêu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm, công nhân vào xưởng phải đi theo luồng qui định, trật tự và không chen lấn, qua từng khu vực rửa tay – tẩy bụi – vào xưởng
  • Khi điều chuyển lao động, máy chấm công phải lắp tại xưởng để nhân viên không phải ra cổng chấm công, dẫn đến nhu cầu quản lý dữ liệu trên máy chấm công ( nhân viên ở xưởng nào chỉ được quét trên máy của xưởng đó )
  • Trả lương theo thời gian, hoặc theo năng suất sản phẩm, hoặc cả 2, tùy thuộc vào tính chất công việc của từng bộ phận
  • … và nhiều yêu cầu khác
  • Mức độ hài lòng về sản phẩm 80% 80%
  • Mức độ hài lòng về dịch vụ 100% 100%
  • Mức độ hài lòng về giải pháp 90% 90%

Giải pháp

Máy chấm công bằng gương mặt kết hợp với Tripod kiểm soát ra vào 

Xem hình ảnh triển khai thực tế

“Tôi chọn Tinh Hoa vì khả năng làm việc với hãng để tùy biến phần cứng theo yêu cầu đặc thù của chúng tôi”

Anh Linh

Quản lý , Teakwang Vina

Vui lòng đăng kí để được tư vấn về giải pháp này với chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm