Chọn trang

Yêu cầu của khách hàng

  • SQL server đảm bảo xử lý hiệu quả số lượng nhân viên trên 30.000 người
  • Dữ liệu từ 15 chi nhánh trên toàn quốc – văn phòng, nhà máy, kho vận – được đồng bộ hóa. Tổng công ty có thể truy xuất bất kì lúc nào, đảm bảo hệ thống hoạt động đồng bộ và hiệu quả
  • Nhà cung cấp có năng lực cạnh tranh về thiết bị phần cứng
  • Nhà cung cấp phần mềm có khả năng đáp ứng được yêu cầu chuyên biệt của từng chi nhánh.

giai phap vinamilk mo rong

  • Mức độ hài lòng về sản phẩm 80% 80%
  • Mức độ hài lòng về dịch vụ 100% 100%
  • Mức độ hài lòng về giải pháp 90% 90%

giai phap vinamilk

“Tôi chọn Tinh Hoa vì khả năng làm việc với hãng để tùy biến phần cứng theo yêu cầu đặc thù của chúng tôi”

Anh Linh

Quản lý , Teakwang Vina

Vui lòng đăng kí để được tư vấn về giải pháp này với chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm