Chọn trang

Yêu cầu của khách hàng

  • Xây dựng hệ thống chấm công toàn diện  cho hơn 40 công trình trên toàn quốc.
  • Đáp ứng đầy đủ các ca làm việc theo từng quy đinh của mỗi công trình.
  • Theo dõi trực tuyến tình trạng hoạt động của máy chấm công và dữ liệu chấm công của nhân viên.
  • Quy trình triển khai đơn giản không phức tạp và quy trình xử lý dữ liệu đều được thực hiện  tự động.

Những vấn đề ban đầu

van de ban dau cong ty hoa binh

  • Mức độ hài lòng về sản phẩm 80% 80%
  • Mức độ hài lòng về dịch vụ 100% 100%
  • Mức độ hài lòng về giải pháp 90% 90%

Giải pháp

Mo hinh giai phap

“Tôi chọn Tinh Hoa vì khả năng làm việc với hãng để tùy biến phần cứng theo yêu cầu đặc thù của chúng tôi”

Anh Linh

Quản lý , Teakwang Vina

Vui lòng đăng kí để được tư vấn về giải pháp này với chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm