test page

HRPRO-7 là hệ thống kết hợp 3 chức năng chính: Nhân Sự – Chấm Công – Tính Lương. 3 chức năng này có thể hoạt động độc lập với nhau tạo thành những gói nhỏ riêng biệt hay cũng có thể liên kết với nhau để trở thành một hệ thống thống nhất, chia sẽ những dữ liệu chung của nhau. HRPRO-7 hiện có 3 phiên bản HRPRO-7 BASIC, HRPRO-7 Advance, HRPRO-7 Pro phù hợp với những nhu cầu của những loại hình doanh nghiệp khác nhau: nhà máy/cơ sở sản xuất, văn phòng, khách sạn/nhà hàng, trường học.

Vì sao phần mềm quản trị nhân sự nằm trong nhóm phần mềm phổ dụng nhất trong các doanh nghiệp vừa và lớn?

Nghiệp vụ chấm công – tính lương là nghiệp vụ cần độ tỉ mỉ chính xác cao, mà lại tốn rất nhiều thời gian. Đây là nghiệp vụ có thể dễ dàng thay thế bởi phần mềm/ máy móc, xem thêm các lý do vì sao doanh nghiệp cần phần mềm tính lương

Phần mềm chấm công