Chọn trang

Thông tin đào tạo tại công ty CP Giải Pháp Tinh Hoa

Kính gửi Quý Khách Hàng

Nhằm nâng cao hiệu quả dịch vụ và tiết kiệm chi phí cho khách hàng không sử dụng gói dịch vụ hỗ trợ tận nơi, Công ty Tinh Hoa đã tổ chức hoạt động đào tạo định kì về sản phẩm phần mềm theo lịch trình như sau:

Vui lòng đăng ký trực tiếp với Như Ý để giữ chỗ

Lưu ý

Để buổi đào tạo diễn ra hiệu quả, khi đi vui lòng mang theo laptop đã cài đặt sẵn phần mềm

Nếu khách hàng có nhu cầu cặt đặt lại phần mềm trên laptop, chúng tôi có thể đáp ứng nếu điều kiện thời gian cho phép. Vui lòng mang theo máy laptop cần cài đặt và kiểm tra số serial máy chấm công