Chọn trang

HR analytics

Các chỉ số phân tích trong lĩnh vực HRM

Việc phân tích dữ liệu nhân sự là rất quan trọng  vì nó mang lại nhiều lợi ích cho tổ chức và quản lý nhân sự, trong việc Hiểu rõ nhân viên và nhu cầu của họ, Tăng cường quyết định chiến lược nhân sự, Đánh giá hiệu suất và quản lý nhân viên, Dự báo và kiểm soát tỷ lệ nghỉ việc ..

Xây dựng hệ thống đánh giá và quản trị hiệu suất trong doanh nghiệp

Xây dựng hệ thống phân tích dữ liệu nhân sự

Phân tích số liệu và làm cho các con số khô khan thành con số biết nói, phục vụ nhu cầu hoạch định hay ra quyết định của nhà quản trị

 

R

Đánh giá và khen thưởng

Số liệu rõ ràng, tường minh và liên tục để qua đó có thể đánh giá hiệu suất làm việc của nhân viên hoặc của các phòng ban (ví dụ các số liệu về kết quả đánh giá nhân viên, số liệu về quá trình làm việc, quá trình cống hiến hoặc vi phạm,..)

R

Tăng lợi nhuận

Kiểm soát chi phí và nguồn nhân lực (các số liệu về chi phí bình quân trên một nhân viên, biến động chi phí qua từng thời điểm, vị trí nào có mức thu nhập cao nhất hoặc thấp nhất..)

R

Quản lý rủi ro

Dự báo được xu hướng hoặc các thay đổi có thể phát sinh (ví dụ thời điểm nào chi phí lương có thể tăng, thời điểm nào có thể thiếu hụt lao động,..)

Thái độ làm việc

Các chỉ số theo dõi thái độ làm việc và mức độ gắn kết của nhân sự với tổ chức 

Thái độ làm việc có tầm quan trọng rất lớn trong môi trường công việc. Nó không chỉ ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc mà còn tạo ra một môi trường làm việc tích cực và hỗ trợ.

Hãy lựa chọn chỉ số quan trọng để áp dụng cho doanh nghiệp của bạn

Trong nhiều chỉ số trên, chọn lựa chỉ số nào thực sự có ý nghĩa với doanh nghiệp của mình mới là việc quan trọng nhất. Hãy tìm hiểu ý nghĩa của các chỉ số trên qua tài liệu “cẩm nang HR Digital transformation & HR analytic” của chúng tôi 

Một số chỉ số về thái độ làm việc

 • Tỷ lệ vắng mặt (bao gồm nghỉ phép, bệnh) của nhân viên trong tháng hoặc trong quý của công ty hoặc của bộ phận
 • Tỷ lệ đi trễ/về sớm của nhân viên trong tháng hoặc của 3 tháng gần nhất
 • Tỉ lệ nghỉ phép theo chức vụ
 • Tỉ lệ nghỉ phép theo GEN
 • Tỷ lệ tăng ca theo thâm niên làm việc
 • Tỷ lệ tăng ca theo gen (X,Y,Z)
 • Top 3 phòng ban có nhân viên đi trễ hoặc về sớm nhiều nhất trong tháng và so sánh giữa các tháng
 • Tỷ lệ số lần đi trễ bình quân theo từng phòng ban
 • Tỷ lệ đi trễ về sớm dựa trên Gen (X,Y,Z)
 • Tỷ lệ đi trễ về sớm dựa trên thâm niên
 • Tỉ lệ hiện diện trong ngày / tổng số nv
  Theo dõi từng cá nhân
 • Vi phạm theo từng bộ phận
 • Tỉ lệ Giờ OT
 • Tỷ lệ giữa số giờ OT trên giờ công ca chính theo Công ty & phòng ban 
 • Giờ OT theo đối tượng (Gen) Tổng giờ OT theo từng Gen (X,Y,Z)
 • Các vị trí có tỉ lệ OT cao nhất 
 • Đối tượng (theo cá nhân) có giờ OT cao nhất
 • Top 5 (hoặc 10) nhân viên có giờ OT cao nhất trong tháng hoặc trong quý

Trò chuyện với chuyên gia để hiểu thêm về giải pháp !

Đội ngũ nhân sự với nhiều năm kinh nghiệm, đã tư vấn và triển khai các dự án lớn  

Quản lý hiệu suất thông qua các chỉ số về lương 

Các chỉ số này sẽ giúp doanh nghiệp nhanh chóng trong việc tìm ra nguyên nhân sai sót (nếu có) sau khi tính lương, và đồng thời tính năng này cũng dùng để bộ phận tính lương cảnh báo cho Sếp về biến động của dữ liệu lương giữa các kỳ lương..

Các chỉ số về tiền lương

 • Lương bình quân của Công ty
 • Lương bình quân theo từng vị trí
 • Lương bình quân theo trình độ học vấn 
 • Tỷ lệ tổng thu nhập của từng bộ phận trên quỹ lương của công ty
 • Số lượng nhân viên và bình quân lương một nhân viên theo từng bộ phận
 • Tỉ lệ chi phí OT

 • Đối tượng (theo phòng) có lương OT cao nhất

 • Lương OT bình quân

 • Đối tượng (theo cá nhân) có giờ OT cao nhất

 • Tỷ lệ giờ OT của nhân viên thử việc so với tổng giờ OT
 • Top 03 bộ phận có số giờ OT cao nhất trong tháng
 • Tỉ lệ các khoảng lương qua các tháng gần nhất
 • Và các chỉ số khác 

Nâng cao hiệu suất thông qua việc quản lý hoạt động đào tạo 

Hoạt động đào tạo trong doanh nghiệp có tầm quan trọng lớn và đóng góp vào việc nâng cao năng lực, tăng hiệu suất và phát triển sự nghiệp của nhân viên. Nắm bắt tầm quan trọng này và đầu tư vào hoạt động đào tạo đúng cách có thể mang lại lợi ích lớn cho sự phát triển và thành công của tổ chức.

top 10 phần mềm quản lý nhân sự tốt nhất 2023

Các chỉ số về đào tạo

 • Số giờ đào tạo trung bình trên một nhân viên của Công ty hoặc của từng phòng ban
 • Số giờ đào tạo trung bình của một khóa học trên một nhân viên của Công ty
 • Chi phí đào tạo bình quân trên một nhân viên của Công ty
 • Chi phí đào tạo bình quân của một khóa đào tạo trên một nhân viên
 • Chi phí đào tạo bình quân trên một nhân viên của từng phòng ban
 • Tỷ lệ nhân viên tham gia khóa đào tạo bắt buộc
 • Tỷ lệ được đào tạo của từng vị trí
 • Tỷ lệ nhân viên không tham gia khóa đào tạo
 • Top 3 vị trí có số giờ đào tạo cao nhất hoặc thấp nhất
 • Top 3 phòng ban có số giờ đào tạo cao nhất hặc thấp nhất
 • Tỷ lệ nhân viên thử việc có tham gia các khóa đào tạo bắt buộc
 • Tỷ lệ nhân viên có khóa đào tạo bắt buộc có tham gia đào tạo
 • Tỷ lệ số nhân viên tham gia đủ số giờ đào tạo yêu cầu theo từng khóa đào tạo
 • Tỷ lệ số nhân viên tham gia đủ số giờ đào tạo yêu cầu của công ty
 • Tỷ lệ của từng xếp loại đào tạo (Giỏi/Khá/Trung bình)
 • Tỷ lệ của từng xếp loại đào tạo (Giỏi/Khá/Trung bình) theo từng khóa đào tạo
 • Tỷ lệ học viên không tham gia khóa đào tạo theo từng phòng ban, sort theo cao đến thấp
 • Tỷ lệ học viên tham gia không đầy đủ khóa đào tạo theo từng phòng ban, sort theo cao đến thấp
 • Chi phí đào tạo bình quân trên một vị trí chức vụ
 • Tỷ lệ chi phí đào tạo theo giới tính trên tổng chi phí đào tạo
 • và nhiều chỉ số khác