Tài liệu cho cộng đồng sales

Giao lưu cộng đồng sales – thêm kinh nghiệm & mở rộng quan hệ

CHIA SẺ – GIAO LƯU – HỌC HỎI Làm nghề sales, ắt hẳn bạn đã phải từng đối diện với rất nhiều thách thức, trong đó, việc cạnh tranh về giá hoặc phải làm sao để tiếp cận được với những khách hàng lớn cũng là một trong những thách thức không hề nhỏ mà bạn đang...

Năng lực mấy cũng không bằng sống khôn khéo. Hãy nhớ!

1. Mười năm trước, những người quanh bạn sẽ dựa vào thu nhập của bố mẹ bạn để đối đãi với bạn! Mười năm sau, những người xung quanh bạn sẽ dựa vào thu nhập của bạn để đối đãi với bố mẹ bạn! 2. Có lẽ đồng nghiệp của bạn là một người giữ mồm kín như miệng bình, nhưng...