Chọn trang

Tài liệu cho cộng đồng sales

Đào tạo kỹ năng sales: “Biết người biết ta – trăm trận trăm thắng”

Đào tạo kỹ năng sales: “Biết người biết ta – trăm trận trăm thắng”

Kỹ năng quan trọng nhất trong bán hàng: nắm bắt tâm lý của khách hàng "Biết người biết ta - trăm trận trăm thắng" Bạn thân mến,  “Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng…” Đây không chỉ là một trong 36 kế trong “Tôn Tử Binh Pháp” của Tôn Tử ngày xưa nữa, nhưng đã trở...

teamwork in sales

Bạn dùng cách nào để tìm kiếm khách hàng mới? Gửi bưu điện báo giá của mình đến danh sách công ty mua từ tổng đài 1080? Gọi điện thoại chào hàng (cold call?) Gửi báo giá đến danh sách 1 triệu địa chỉ email vừa mua được ? 3 cách trên không có hiệu quả cao bằng phương...

Năng lực mấy cũng không bằng sống khôn khéo. Hãy nhớ!

1. Mười năm trước, những người quanh bạn sẽ dựa vào thu nhập của bố mẹ bạn để đối đãi với bạn! Mười năm sau, những người xung quanh bạn sẽ dựa vào thu nhập của bạn để đối đãi với bố mẹ bạn! 2. Có lẽ đồng nghiệp của bạn là một người giữ mồm kín như miệng bình, nhưng...