75 Questionairs for SaaS vendor

75 câu hỏi đánh giá nhà cung cấp phần mềm SaaS  Ngày nay, việc sử dụng sản phẩm phần mềm on cloud dưới dạng SaaS ( software as a service ) không còn là điều lạ. Tuy nhiên, việc không đánh giá đầy đủ các rủi ro về thông tin sẽ khiến doanh nghiệp gặp nhiều vấn đề lớn....