fbpx

Test form

Đăng ký trải nghiệm Email đăng ký dùng thử (required) Số điện thoại Quy mô của công ty ---Dưới 20 nhân viênTừ 20 đến 100 nhân viênTừ 100 đến 250 nhân viênTừ 250 đến 750 nhân viênTừ 750 đến 1500 nhân viênTừ 1500 đến 5000 nhân viênTrên 5000 nhân viên Sản phẩm muốn đăng...
Lợi thế của việc chuyển đổi online

Lợi thế của việc chuyển đổi online

Ngay cả với các công ty quốc tế lớn, chuyển đổi online cũng là một công việc dễ dàng. Gần như trong mọi trường hợp, các ý tưởng chuyển đổi từ môi trường làm việc giấy tờ hoặc qua mail/Excel lên những hệ thống online (từ máy chủ công ty hoặc trên đám mây...
Tầm quan trọng của sự tham gia của nhân viên

Tầm quan trọng của sự tham gia của nhân viên

Một yếu tố thường hay được các nhà quản trị nhắc đến khi thực hiện các nghiệp vụ quản lý nhân sự đó chính là sự tham gia/ gắn kết của nhân viên (employee engagement). Tất cả mọi doanh nghiệp đều biết được rằng sự gắn kết đóng một vai trò quan trọng trong quản trị nhân...
Xu hướng gắn kết năm 2020

Xu hướng gắn kết năm 2020

khái niệm công việc suốt đời có tác động đáng kể nhất đến xu hướng gắn kết của nhân viên. Điều này đã chuyển ý tưởng về sự gắn kết từ vấn đề nhân viên cam kết với công việc của họ như thế nào đến họ đạt được bao nhiêu lợi ích từ công việc của họ. Ngày nay, 87% nhân...
5 chức năng của phần mềm quản lý hiệu suất

5 chức năng của phần mềm quản lý hiệu suất

Nếu bạn đang tìm kiếm một công cụ quản lý hiệu suất, hãy lưu ý một số điều quan trọng: Real-time, phản hồi liên tục và các biện pháp khắc phục được cá nhân hóa đang trở thành thông lệ quản lý hiệu suất tiêu chuẩn. Các nhân viên ngày nay thích một cái nhìn toàn diện...

Liên hệ