75 Questionairs for SaaS vendor

75 câu hỏi đánh giá nhà cung cấp phần mềm SaaS  Ngày nay, việc sử dụng sản phẩm phần mềm on cloud dưới dạng SaaS ( software as a service ) không còn là điều lạ. Tuy nhiên, việc không đánh giá đầy đủ các rủi ro về thông tin sẽ khiến doanh nghiệp gặp nhiều vấn đề lớn....
LĨNH VỰC SẢN XUẤT, KINH DOANH, DỊCH VỤ ĐƯỢC PHÉP HOẠT ĐỘNG TẠI TP.HCM THEO CHỈ THỊ 18

LĨNH VỰC SẢN XUẤT, KINH DOANH, DỊCH VỤ ĐƯỢC PHÉP HOẠT ĐỘNG TẠI TP.HCM THEO CHỈ THỊ 18

Ngày 1/10/2021, Chủ tịch UBND TP HCM đã ký ban hành Chỉ thị 18 về việc tiếp tục kiểm soát, điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 và từng bước phục hồi, phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn TP HCM. Infographic các lĩnh vực được phép hoạt động tại...