fbpx

75 Questionairs for SaaS vendor

Q# Question 1 Are All Web based communication (with the exception of public pages) to the SaaS solution over secure protocols TLS or SFTP (for data/file transfer), including but not limited to:A. Authentication/ Login Page.B. File transfer to databases or disk...
LĨNH VỰC SẢN XUẤT, KINH DOANH, DỊCH VỤ ĐƯỢC PHÉP HOẠT ĐỘNG TẠI TP.HCM THEO CHỈ THỊ 18

LĨNH VỰC SẢN XUẤT, KINH DOANH, DỊCH VỤ ĐƯỢC PHÉP HOẠT ĐỘNG TẠI TP.HCM THEO CHỈ THỊ 18

Ngày 1/10/2021, Chủ tịch UBND TP HCM đã ký ban hành Chỉ thị 18 về việc tiếp tục kiểm soát, điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 và từng bước phục hồi, phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn TP HCM. Infographic các lĩnh vực được phép hoạt động tại...
KẾ HOẠCH Phục hồi kinh tế tại Thành phố Hồ Chí Minh

KẾ HOẠCH Phục hồi kinh tế tại Thành phố Hồ Chí Minh

Phương án tổ chức sản xuất an toàn sau 15/9/2021 Tổ tư vấn về chính sách phòng chống dịch và phục hồi kinh tế đề xuất     TÓM TẮT     Mô hình Tái khởi động nhằm giải quyết tình trạng đa số các doanh nghiệp (DN) hiện nay – vốn đã đóng cửa kéo dài từ...

Buổi giao lưu chia sẻ kinh nghiệm xây dựng hệ thống đánh giá nhân sự với KPI

Đánh giá hiệu quả công việc với KPI KPI là viết tắt của thuật ngữ Key Performance Indicator, chỉ số cốt yếu để đánh giá hiệu quả công việc. Doanh nghiệp xây dựng KPI để tạo sự rõ ràng, minh bạch trong công việc và cách khen thưởng dựa trên kết quả đánh giá công việc. ...
Giải pháp nhận diện khuôn mặt và đo thân nhiệt

Giải pháp nhận diện khuôn mặt và đo thân nhiệt

Giới thiệu giải pháp Nhận diện khuôn mặt Face ID là ứng dụng công nghệ cảm ứng với các chứng năng nhận diện gương mặt ngay cả khi đeo khẩu trang và đo thân nhiệt Cải tiến với công nghệ nhận dạng khuôn mặt ba chiều – sử dụng cảm biến 3D để phân tích thông tin về...