Chọn trang
Một ngày phải chấm công đến 2 lần? Chấm công nhiều lần liệu có hiệu quả không?

Một ngày phải chấm công đến 2 lần? Chấm công nhiều lần liệu có hiệu quả không?

Một số doanh nghiệp yêu cầu nhân viên phải chấm công 2 lần trong một ngày hoặc thậm chí 4 lần, điều này khiến cho nhân viên thắc mắc về các quy định và hiệu quả của việc chấm công. Tùy vào đặc thù ngành nghề của từng doanh nghiệp mà các hình thức cũng như quy định tổ...
Những phương pháp quản lý nhân sự đa thế hệ

Những phương pháp quản lý nhân sự đa thế hệ

Nơi làm việc hiện đại đang trải qua một sự thay đổi đáng kể về nhân khẩu học, với nhiều thế hệ cùng tồn tại và cộng tác trong các tổ chức. Là chuyên gia nhân sự, điều quan trọng là phải hiểu và quản lý hiệu quả lực lượng lao động đa thế hệ để khai thác những tài năng...
CEO Giải Pháp Tinh Hoa đồng hành cùng VietFuture

CEO Giải Pháp Tinh Hoa đồng hành cùng VietFuture

Giải thưởng Sáng tạo tương lai – VietFuture Awards là giải thưởngthường niên do VINASA tổ chức từ năm 2023. Giải thưởng được trao cho các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của sinh viên, các dự án theo đặt hàng của doanh nghiệp và các dự án R&D của các trường đại...