fbpx

Đào tạo kỹ năng quản lý nhân sự – hiểu người để dùng người

HIỂU TÍNH CÁCH ĐỂ QUẢN LÝ HIỆU QUẢ & THĂNG TIẾN TRONG CÔNG VIỆC  Bạn thân mến,  Khổng Tử đã từng nói: “Lãnh đạo giỏi là lãnh đạo…không làm gì cả” Tại sao thế? Bởi vì họ có khả năng nhìn người, hiểu được tính cách và năng lực của từng nhân viên để có thể đặt...
0969 618 638