Chọn trang

Dear A/C

Cám ơn anh chị đã hỗ trợ Trung Nguyên trong thời gian qua. Anh chị chăm sóc khách hàng rất tốt.

Tran Trong

Mr. Tèo – Nhân viên tiếp nhận

Công ty Trung Nguyên – Bình Dương

Đường NA7 Mỹ phước 2, Bến Cát, Bình Dương.