Chọn trang

Cảm ơn kỹ thuật cty Tinh Hoa đã giúp đỡ khách hàng nhiệt tình, mình hài lòng về cách phục vụ bên Tinh Hoa.

Văn Sáng – Nhân viên tiếp nhận

Công ty TNHH Trang trại Nông nghiệp Kỹ thuật cao Nhật Việt

Thôn Suối Thông B,Xã Đạ Ròn, huyện Đơn Dương, Lâm Đồng