Chương trình đào tạo kỹ năng kinh doanh 

  • Bạn muốn gia tăng doanh số & thu nhập với phần mềm Smartboss / HRPRO7
  • Bạn muốn tăng sự hiện diện với khách hàng cũ và làm cho họ hài lòng?

Nội dung đào tạo 

  • Tìm hiểu về sản phẩm Smartboss & điểm khác biệt so với các sản phẩm cùng loại
  • Cách nhận diện khách hàng tiềm năng
  • Cách khơi gợi nhu cầu về phần mềm Smartboss
  • Giới thiệu chương trình cộng tác viên – giới thiệu phần mềm Smartboss

 

Thời gian 

15h chiều thứ Tư – vui lòng đăng ký để nhận được thông tin về ngày đào tạo gần nhất

Địa điểm

Phòng đào tạo – công ty CP Giải Pháp Tinh Hoa

Đối tượng tham dự

Nhân viên kinh doanh, chăm sóc khách hàng

Nhân viên kỹ thuật, tiếp xúc nhiều với khách hàng

Phí tham dự

Miễn phí tham dự

Đăng ký