Chọn trang

Chương trình đào tạo kỹ năng khởi nghiệp & phát triển kinh doanh 

  • Bạn muốn tìm hiểu về các kỹ năng cần thiết để khởi nghiệp thành công?
  • Bạn đã có công ty riêng nhưng nhiều năm rồi vẫn chưa có sự đột phá đáng kể?
  • Bạn phân vân không biết mình có phù hợp để làm chủ ?

 

Nội dung đào tạo 

  • Các yếu tố cần có để khởi nghiệp thành công
  • Những khó khăn sẽ gặp phải khi khởi nghiệp
  • Mô hình & các giai đoạn phát triển doanh nghiệp
  • Làm sao để không trở thành người làm thuê trong chính doanh nghiệp của mình

 

Thời gian 

15h Chiều thứ Tư – vui lòng đăng ký để nhận được thông tin về ngày đào tạo gần nhất

Địa điểm

Phòng đào tạo – công ty CP Giải Pháp Tinh Hoa

Đối tượng tham dự

Nhân viên nhân sự – người phụ trách sử dụng phần mềm chấm công – tính lương

Phí tham dự

Miễn phí tham dự

Đăng ký