Chọn trang

Các giải pháp chấm công cho ngành này phải thỏa mãn một số điều kiện cơ bản sau

 • Phần mềm chấm công phải tính được công làm 3 ca
 • Phát sinh nghiệp vụ điều động và điều chuyển lao động do yêu cầu sản xuất theo kịp đơn hàng → phần mềm chấm công phải hỗ trợ chức năng điều chuyển lao động
 • Phần mềm tính lương hỗ trợ chức năng trả lương theo giờ công và theo năng suất sản phẩm
 • Khi số lượng nhân viên đông, phát sinh nhu cầu giải pháp quản lý vân tay tại các máy chấm công, công nhân ở xưởng nào chỉ chấm công tại xưởng đó. Yêu cầu này đặc biệt quan trọng khi có phát sinh việc điều chuyển lao động giữa các bộ phận  
 • Phần mềm tính lương hỗ trợ linh hoạt các loại phụ cấp

 

 • Yêu cầu về độ bền 90% 90%
 • Yêu cầu về giải pháp 80% 80%
 • Yêu cầu về phần mềm 50% 50%
 • Yêu cầu về giá rẻ 30% 30%

Giải pháp chấm công tính lương:

 • Các loại máy chấm công bằng thẻ / vân tay / khuôn mặt
 • Giải pháp quản lý thông tin nhân viên theo từng xưởng
 • Phần mềm chấm công hỗ trợ việc tính công theo 3 ca, điều chuyển lao động
 • Phần mềm tính lương hỗ trợ việc tính lương theo giờ làm việc và tính lương theo sản phẩm
 • Phần mềm quản lý nhà ăn

 

 

Một số khách hàng tiêu biểu đã sử dụng giải pháp chấm công tính lương của chúng tôi

Vui lòng đăng kí để được tư vấn về giải pháp này với chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm