Chọn trang

CẢM ƠN ANH CHỊ ĐÃ DOWNLOAD BÁO CÁO KẾT QUẢ KHÁO SÁT LƯƠNG CỦA KHỐI NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN.

BÁO CÁO SẼ ĐƯỢC GỬI ĐÊN EMAIL CỦA ANH CHỊ, VUI LÒNG KIỂM TRA HỘP THƯ HOẶC SPAM ĐỂ NHẬN TÀI LIỆU

Tuyển dụng Frontend Developer

  • Thu nhập từ 600$ ~ 800$/ tháng & thưởng theo doanh thu dự án.
  • Hưởng đầy đủ chế độ của luật lao động Việt Nam, phúc lợi theo quy chế của công ty.
  • Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, nhiều cơ hội học tập, phát triển, và được hưởng đãi ngộ phù hợp với năng lực.
  • Được tham gia các khóa đào tạo, huấn luyện kỹ năng chuyên môn.
  • Du lịch hằng năm, event các kỳ lễ, hoạt động văn nghệ, câu lạc bộ bóng đá,…

Tuyển dụng Frontend Developer

  • Thu nhập từ 600$ ~ 800$/ tháng & thưởng theo doanh thu dự án.
  • Hưởng đầy đủ chế độ của luật lao động Việt Nam, phúc lợi theo quy chế của công ty.
  • Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, nhiều cơ hội học tập, phát triển, và được hưởng đãi ngộ phù hợp với năng lực.
  • Được tham gia các khóa đào tạo, huấn luyện kỹ năng chuyên môn.
  • Du lịch hằng năm, event các kỳ lễ, hoạt động văn nghệ, câu lạc bộ bóng đá,…