Chọn trang

Máy chấm công chất lượng cao cấp

Lưu ý khi sử dụng máy chấm công cao cấp

Hầu hết hiện nay các công ty đi mua máy chấm công đều chỉ quan tâm đến máy chấm công mà không biết rằng: chỉ có máy chấm công không thì không thể hoạt động được, mà phải đi cùng phần mềm chấm công. Phần mềm chấm công chính là cái mà bạn cho vào đó các dữ liệu, các quy tắc chấm công… và nó sẽ chiết suất cho bạn các báo cáo. Một phần mềm chấm công được viết thành công đó là phần mềm chấm công đó công ty bạn sử dụng, cho ra các báo cáo về chấm công, mà sau đó bạn sẽ không phải thêm bất kỳ một động tác nào bằng tay hay máy tính khác liên quan đến việc chấm công này. ( trừ việc từ phần chấm công mà tính lương cho nhân viên thôi). Vì lý do đơn giản phần mềm chấm công đã được IT viết phù hợp hoàn toàn với công ty bạn rồi. Vì vậy hãy lưu ý khi mua các máy chấm công cao cấp là nên sử dụng phần mềm phù hợp, nếu không, chi phí đầu tư của bạn cũng sẽ không hiệu quả.