Chọn trang

Phần mềm đánh giá nhân viên 

Câu chuyện thành công 

Trước đây: Doanh nghiệp B (làm trong ngành dịch vụ) găp nhiều khó khăn khi phát triển ra nhiều chi nhánh. Duy trì chất lượng dịch vụ trong hệ thống nhiều chi nhánh đòi hỏi việc đánh giá nhân viên thường xuyên và liên tục.

Những khó khăn đã gặp:

 • Giải pháp tổ chức đánh giá phải hiệu quả, đơn giản
 • Kết quả đánh giá phải tích hợp được phần mềm lương
 • Các tiêu chí đánh giá rất đa dạng, thay đổi tùy theo đối tượng. Có tiêu chí đánh giá hàng quý, tháng, tuần, thậm chí hàng ngày.

Sau đó:  Doanh nghiệp B đầu tư cho giải pháp đánh giá nhân sự Smartboss KPI.

 • Phần mềm đánh giá nhân viên
 • Có nơi lưu trữ tạm các ghi nhận khen thưởng / vi phạm, làm cơ sở để dễ dàng đánh giá khi đến kỳ
 • Tổ chức được hệ thống đánh giá định kỳ hàng ngày cho các bộ phận đặc biệt (vd: vệ sinh, tiếp tân .. )
 • Tích hợp với Phần mềm nhân sự tiền lương HRPRO7

Kết quả:

 • Tiết kiệm thời gian tổ chức đánh giá nhân sự và làm báo cáo tổng kết
 • Việc đánh giá diễn ra dễ dàng trên web/ mobile
 • Kiểm soát được chất lượng công việc và chất lượng dịch vụ

Vui lòng tham khảo Phần mềm Đánh giá hiệu suất công việc Smartboss KPI  để được tư vấn thêm.

Sản phẩm tiêu biểu

Hỗ trợ

Liên hệ bộ phận

Hỗ trợ kỹ thuật

Hotline: 1900 636 236 | 0946 918 638

Email: support@tinhhoa.asia

Liên hệ

TP. Hồ Chí Minh
Lầu 8 Tòa nhà TNL - 161 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Q. Bình Thạnh

Ms.Nhã: 0919 397 169
Ms.Như: 0969 618 638

TP. Đà Nẵng
52, Đường Nguyễn Văn Linh,
Quận Thanh Khê

Mr.Trường: 0903.555.923

Employees assessment software

Success story

Previously: Enterprise B (in the service sector) encountered many difficulties when developing into many branches. Maintaining service quality in multiple branch systems requires regular and continuous staff evaluation.

Difficulties encountered:

 • Organizing evaluation must be simple and effective
 • Evaluation results must integrate payroll software
 • Criteria for evaluation is diversified and depends on the subject. Having criteria for assessing quarterly, monthly, even daily.

After:  Enterprise B invests in Smartboss KPI.

 • Employees assessment software
 • There is a temporary record of commendation / violation which is the basis for easy assessment when the period comes
 • Organized daily periodic assessment for special departments (hygiene, reception)
 • Integration with HRPRO7 HR payroll software

Result:

 • Save time organizing staff assessment and make final report
 • Evaluation is easy on the web/ mobile
 • Control the quality of work and service

Please refer to the Smartboss KPI Performance Assessment Software for further advice.

Sản phẩm tiêu biểu

Hỗ trợ

Liên hệ bộ phận

Hỗ trợ kỹ thuật

Hotline: 1900 636 236 | 0946 918 638

Email: support@tinhhoa.asia

Liên hệ

TP. Hồ Chí Minh
Lầu 8 Tòa nhà TNL - 161 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Q. Bình Thạnh

Ms.Nhã: 0919 397 169
Ms.Như: 0969 618 638

TP. Đà Nẵng
52, Đường Nguyễn Văn Linh,
Quận Thanh Khê

Mr.Trường: 0903.555.923