fbpx

Phần mềm đánh giá nhân viên 

Câu chuyện thành công 

Trước đây: Doanh nghiệp B (làm trong ngành dịch vụ) găp nhiều khó khăn khi phát triển ra nhiều chi nhánh. Duy trì chất lượng dịch vụ trong hệ thống nhiều chi nhánh đòi hỏi việc đánh giá nhân viên thường xuyên và liên tục.

Những khó khăn đã gặp:

  • Giải pháp tổ chức đánh giá phải hiệu quả, đơn giản
  • Kết quả đánh giá phải tích hợp được phần mềm lương
  • Các tiêu chí đánh giá rất đa dạng, thay đổi tùy theo đối tượng. Có tiêu chí đánh giá hàng quý, tháng, tuần, thậm chí hàng ngày.

Sau đó:  Doanh nghiệp B đầu tư cho giải pháp đánh giá nhân sự Smartboss KPI.

  • Phần mềm đánh giá nhân viên
  • Có nơi lưu trữ tạm các ghi nhận khen thưởng / vi phạm, làm cơ sở để dễ dàng đánh giá khi đến kỳ
  • Tổ chức được hệ thống đánh giá định kỳ hàng ngày cho các bộ phận đặc biệt (vd: vệ sinh, tiếp tân .. )
  • Tích hợp với Phần mềm nhân sự tiền lương HRPRO7

Kết quả:

  • Tiết kiệm thời gian tổ chức đánh giá nhân sự và làm báo cáo tổng kết
  • Việc đánh giá diễn ra dễ dàng trên web/ mobile
  • Kiểm soát được chất lượng công việc và chất lượng dịch vụ

Vui lòng tham khảo Phần mềm Đánh giá hiệu suất công việc Smartboss KPI  để được tư vấn thêm.

This post is also available in: English