fbpx

Ứng dụng Giải pháp kiểm soát ra vào cổng 

Một câu chuyện thành công

Trước đây: Doanh nghiệp C (hoạt động trong lĩnh vực sản xuất) là một doanh nghiệp nổi tiếng trong lĩnh vực sản xuất thực phẩm, và Doanh nghiệp D hoạt động trong lĩnh vực sản xuất may mặc, gặp nhiều khó khăn trong việc quản lý nhân viên ra vào cổng.

Những bài toán cần phải giải quyết:

 • Số lương nhân viên ra vào quá động, bảo vệ khó lòng kiểm soát hết
 • Nhiều nhân viên vào quá sớm và ra quá trễ, dẫn đến việc họ có record làm thêm nhiều giờ. Những record này tuy không làm tăng quỹ lương, nhưng sẽ gây bất lợi cho doanh nghiệp khi bị Audit bởi khách hàng. Làm sao để hạn chế ?
 • Nhiều nhân viên xin phép ra khỏi xưởng sản xuất để đi vệ sinh, nhưng đi rất lâu mới quay lại, điều này làm ảnh hưởng tiến độ sản xuất của cả nhóm
 • Việc ra vào khu vực sản xuất cần được kiểm soát, vì nơi đây là khu vực sản xuất thực phẩm, đòi hỏi nghiêm ngặt về vệ sinh & an toàn

Sau đó:  Doanh nghiệp C và  đầu tư cho giải pháp kiểm soát ra vào nhà xưởng, sử dụng Tripod turnstile

 • Đầu đọc thẻ & sinh trắc học được kết nối với cơ sở dữ liệu nhân viên trong phần mềm nhân sự
 • Tình trạng làm việc, ca kíp làm việc được kiểm tra để đảm bảo không có nhân viên đi vào quá sớm hoặc ra quá trễ
 • Thời gian ra vào xưởng được kiểm soát nghiêm ngặt

Kết quả: Cả 4 đối tượng đều cảm thấy hài lòng

 • Tổ trưởng quản lý công nhân
 • Phòng Nhân Sự không tốn thời gian giám sát
 • Phòng An ninh, an toàn có thông tin đầy đủ
 • Doanh nghiệp giảm các lãng phí, thất thoát

Vui lòng tham khảo giải pháp Quản lý Ra vào nhà xưởng để được tư vấn thêm.

This post is also available in: English