Chọn trang

Ứng dụng Giải pháp kiểm soát suất cơm 

Một câu chuyện thành công

Trước đây: Doanh nghiệp B (hoạt động trong lĩnh vực sản xuất) là một doanh nghiệp nổi tiếng trong lĩnh vực sản xuất điện tử, găp nhiều khó khăn trong việc kiểm soát suất ăn.

Những bài toán cần phải giải quyết:

 • Chế độ làm việc theo ca cho phép những nhân viên làm ca chiều, tối có những phần ăn đặc biệt. Nếu không kiểm soát, Những nhân viên ca sáng có thể vào lấy những phần ăn này, khiến lượng phần ăn bị thiếu hụt. Hơn nữa, doanh nghiệp sẽ phải trả thêm chi phí.
 • Vào ngày rằm, nhiều nhân viên sẽ muốn ăn chay, nhưng số lượng suất ăn không đủ. Họ cũng không tiện ra ngoài, và cũng không tiện mang đồ ăn theo. Nếu có phương thức dự báo được số lượng phần ăn chay một cách chính xác để nhà bếp chuẩn bị, thì nhân viên sẽ hài lòng hơn.
 • Nhiều công nhân thiếu ý thức lấy nhiều phần ăn, khiến cho nhà bếp rất đau đầu trong việc đảm bảo đủ phần ăn cho những người ở ca ăn sau. Chi phí cũng tăng cao khi lượng phần ăn không kiểm soát.

Sau đó:  Doanh nghiệp B đầu tư cho giải pháp kiểm soát suất cơm trong nhà ăn.

 • Đầu đọc thẻ được kết nối với màn hình hiển thị thông tin của người lấy phần ăn, chỉ cho phép những người phù hợp.
 • Phần mềm tự động kiểm tra số lần thấy thức ăn và thông tin ca làm việc của nhân viên
 • Nhà bếp có thể theo dõi trực tiếp số xuất ăn còn lại so với số lượng người sẽ đến ăn, để có thể chuẩn bị hiệu quả hơn
 • Báo cáo thống kê số xuất ăn được xuất gần như tức thì sau mỗi ca ăn
 • Đến ngày rằm, tất cả mọi người muốn ăn thức ăn chay đều được đáp ứng

Kết quả: Cả 4 đối tượng đều cảm thấy hài lòng

 • Nhân viên có đầy đủ phần ăn
 • Phòng Nhân Sự không tốn thời gian làm phiếu ăn, kiểm đếm
 • Đơn vị Catering chuẩn bị hiệu quả hơn
 • Doanh nghiệp giảm các lãng phí, thất thoát

Vui lòng tham khảo giải pháp Quản lý suất ăn eCMS để được tư vấn thêm.

Sản phẩm tiêu biểu

Hỗ trợ

Liên hệ bộ phận

Hỗ trợ kỹ thuật

Hotline: 1900 636 236 | 0946 918 638

Email: support@tinhhoa.asia

Liên hệ

TP. Hồ Chí Minh
Lầu 8 Tòa nhà TNL - 161 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Q. Bình Thạnh

Ms.Nhã: 0919 397 169
Ms.Như: 0969 618 638

TP. Đà Nẵng
52, Đường Nguyễn Văn Linh,
Quận Thanh Khê

Mr.Trường: 0903.555.923

Application of rice control solution

A success story

Previously: Enterprise B (operating in the manufacturing sector) is a well-known enterprise in the field of electronic production and having many difficulties in controlling the ration.

Problems need to be resolved:

 • The shift mode allows employees to work in the evening with special meals. In case of uncontrollable, employees in a morning shift can get these servings and resulting in a lack of food. In addition, businesses will have to pay extra.
 • On the full moon day, many employees will want to eat vegetarian, but the number of meals is not enough. They also do not go out, nor do they bring food. If there is a way to accurately measure the number of vegetarian meals prepared for the kitchen, the staff will be more satisfied.
 • Many workers lack the sense of getting more food and make the kitchen feel headache in ensuring enough food for those who eat later. Costs also increase when the amount of food is not controlled.

After: Enterprise B invests in controlling the ration solution in the canteen.

 • The card reader is connected to the feeder’s information display and allows only the appropriate person.
 • The software automatically checks the number of times a person gets food and employee shifts.
 • The kitchen can directly monitor the number of meals left over compared to the number of people are going to eat so you can prepare more efficiently.
 • Statistical report on the number of meals produced after each meal
 • On the full moon day, everyone who wants to eat vegetarian food is met

Results: All 4 subjects are satisfied

 • Employees are full of food
 • Human Resources department does not waste time to make coupons
 • Catering units prepare more efficiently
 • Businesses reduce the waste and loss

Please refer to the ICMS Catering Management Solution for further advice.

Sản phẩm tiêu biểu

Hỗ trợ

Liên hệ bộ phận

Hỗ trợ kỹ thuật

Hotline: 1900 636 236 | 0946 918 638

Email: support@tinhhoa.asia

Liên hệ

TP. Hồ Chí Minh
Lầu 8 Tòa nhà TNL - 161 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Q. Bình Thạnh

Ms.Nhã: 0919 397 169
Ms.Như: 0969 618 638

TP. Đà Nẵng
52, Đường Nguyễn Văn Linh,
Quận Thanh Khê

Mr.Trường: 0903.555.923