fbpx

Ứng dụng Phần mềm nhân sự tiền lương 

Một câu chuyện thành công

Trước đây: Doanh nghiệp A (hoạt động trong lĩnh vực sản xuất) găp nhiều khó khăn trong việc chấm công tính lương. Ca kíp phức tạp, thời gian OT phụ thuộc vào kế họach sản xuất. Bộ phận nhân sự luôn bị động chờ đợi phía sản xuất duyệt bảng công. Vừa mất nhiều thời gian, vừa không chính xác.
Sau đó:  Doanh nghiệp A đầu tư cho giải pháp tự động hóa việc chấm công tính lương. Thông tin giờ công được đưa tự động vào phần mềm. Việc xếp ca bên phía sản xuất cũng được chuẩn hóa, để phần mềm dễ dàng “hiểu” ca kíp làm việc. Phần mềm tự động đối chiếu giờ bấm công với các ca kíp đã đăng ký, và kiểm soát tốt việc tăng ca. Cả 3 đối tượng đều hài lòng:
– Phòng Nhân sự tốn ít công
– Nhân viên được chấm công, tính lương chính xác
– Công ty kiểm soát quỹ lương tăng ca chặt chẽ, giảm thất thoát quỹ lương

Vui lòng tham khảo giải pháp phần mềm nhân sự tiền lương hoặc phản hồi lại email này để được tư vấn thêm

This post is also available in: English