Chọn trang
Dongguan

Dongguan

Yêu cầu của khách hàngĐặc thù của ngành giày da – may mặc là sử dụng nhiều công nhân có trình độ trung bình thấp.Các giải pháp chấm công cho ngành này phải thỏa mãn một số điều kiện cơ bản sau:Hệ thống quản lý được nhiều máy chấm công cùng lúc, quản lý trạng thái, kết...
Changshin

Changshin

Yêu cầu của khách hàngĐặc thù của ngành giày da – may mặc là sử dụng nhiều công nhân có trình độ trung bình thấp.Các giải pháp chấm công cho ngành này phải thỏa mãn một số điều kiện cơ bản sau:Hệ thống quản lý được nhiều máy chấm công cùng lúc, quản lý trạng thái, kết...
Triump

Triump

Yêu cầu của khách hàngĐặc thù của ngành giày da – may mặc là sử dụng nhiều công nhân có trình độ trung bình thấp.Các giải pháp chấm công cho ngành này phải thỏa mãn một số điều kiện cơ bản sau:Hệ thống quản lý được nhiều máy chấm công cùng lúc, quản lý trạng thái, kết...
Taekwang Vina

Taekwang Vina

Yêu cầu của khách hàngHệ thống chấm công bằng thẻ cảm ứng cho xưởng sản xuất 18.000 công nhân.Hệ thống cho khách hàng TaeKwang Vina Industrial (sản xuất – thiết kế sản phẩm cho NIKE) phải tuân thủ yêu cầu chất lượng nghiêm ngặt và có khả năng tích hợp với hệ thống...