Chọn trang

Máy chấm công ASC503

Mức độ phù hợp với nhóm sản xuất 100% 100% Mức độ phù hợp với nhóm HORECA 90% 90% Mức độ phù hợp với nhóm văn phòng 90% 90% MÁY CHẤM CÔNG THẺ CẢM ỨNG ABRIVISION – Singapore | Chuẩn công nghiệp | Dung lượng vừa Máy chấm công – kiểm soát ra vào bằng thẻ cảm ứng...

Máy chấm công ASR100

Mức độ phù hợp với nhóm sản xuất 100% 100% Mức độ phù hợp với nhóm HORECA 90% 90% Mức độ phù hợp với nhóm văn phòng 90% 90% MÁY CHẤM CÔNG THẺ CẢM ỨNG ABRIVISION – Singapore | Chuẩn công nghiệp | Dung lượng vừa Máy chấm công – kiểm soát ra vào bằng thẻ cảm ứng...

Máy chấm công ABS260

Mức độ phù hợp với nhóm sản xuất 100% 100% Mức độ phù hợp với nhóm HORECA 90% 90% Mức độ phù hợp với nhóm văn phòng 90% 90% MÁY CHẤM CÔNG THẺ CẢM ỨNG ABRIVISION – Singapore | Chuẩn công nghiệp | Dung lượng vừa Máy chấm công ra vào bằng thẻ cảm ứng thế hệ mới , với...

Máy chấm công ABS300

Mức độ phù hợp với nhóm sản xuất 100% 100% Mức độ phù hợp với nhóm HORECA 90% 90% Mức độ phù hợp với nhóm văn phòng 90% 90% MÁY CHẤM CÔNG THẺ CẢM ỨNG ABRIVISION – Singapore | Chuẩn công nghiệp | Dung lượng vừa Thông số kỹ thuật của máy chấm công Màn hình Trắng Đen Số...