Chọn trang

THƯ MỜI THAM DỰ

CHUYÊN GIA TƯ VẤN

PHẠM THỊ HỒNG

Trình độ

học vấn

 • Cử nhân Luật (1990-1995)

Kinh nghiệm làm việc

 • Tháng 08/2012 – Nay: Giám đốc Nhân sự Công ty Cổ phần Phim Galaxy

 • Tháng 05/2010 – Nay: Công ty Tư vấn phát triển nguồn nhân lực NetViet (full time đến tháng 7/2012, hiện nay: part time)

 • Trưởng phòng Tư vấn các giải pháp nhân sự (HR Consulting)

 • Tư vấn tuyển dụng Nhân sự cấp cao (Headhunt)

 • Tháng 4/2013 – Tháng 8/2013: Chuyên viên tư vấp cấp cao về Hệ thống KPI cho chuỗi siêu thị bán lẻ của Công ty CP Nguyễn Kim trên toàn quốc.

 • Năm 2008 – 5/2010: Công ty XNK Hùng Cá (Nay là Tập đoàn Hùng Hậu)

 • Giám đốc Hành chính – Nhân sự

 • Tháng 12/2006 – 2007: Công ty CP Dịch vụ Công nghệ Tin Học HPT

 • Giám đốc Nhân sự – Đào tạo

 • Tháng 04/2005 – 11/2006: Công ty LD Quản lý Quỹ Đầu tư chứng khoán Việt Nam (VFM) – HCM

 • Trưởng phòng Hành chính – Nhân sự

Kinh nghiệm tư vấn

 • Công ty Thép Việt Nhật Vina – Kyoei (TPHCM)

 • Thaco (Ô tô Trường Hải) (TPHCM)

 • Tập đoàn Tasco (Taris) (Xây dựng và kinh doanh thầu dự án ) (Hà Nội)

 • Công ty Bao bì Nhựa Tân tiến (TPHCM)

 • Tổng Công ty TMDV Bến Thành (TPHCM)

Các chủ đề tư vấn

 • Chuyên gia tư vấn Hệ thống các giải pháp quản trị nguồn nhân lực trong Doanh nghiệp

 • Xây dựng hệ thống cơ cấu thu nhập, lương doanh nghiệp theo phương pháp tính điểm của Hay/Mercer/Milkovich

 • Xây dựng và triển khai ứng dụng hệ thống đánh giá hiệu quả nguồn lực theo phương pháp BSC/KPIs