Bảng lương

Bảng lương

 

 

Bảng lương OT

Bảng lương OT

 

 

Bảng kê khai thuế

Bảng kê khai thuế

 

Và nhiều loại báo cáo khác.
Vui lòng liên hệ với Tinh Hoa để nhận được demo và tư vấn về phần mềm này