Chọn trang

Cách tính lương tăng ca theo luật mới nhất, dựa trên quy định của Pháp luật có sự điều chỉnh giúp người lao động nhận được mức trả công xứng đáng, không bị thiệt thòi. Cập nhật kiến thức về lương làm ngoài giờ hành chính luôn là điều cần thiết với cả quản lý, bộ phận nhân sự lẫn người lao động.

Nếu bạn thuộc một trong những vị trí được nêu ra trên đây, thì hãy theo dõi thông tin bài viết chia sẻ dưới đây của chúng tôi nhé! 

Tăng ca là gì?

Theo Điều 106 Bộ Luật lao động năm 2012, tăng ca (hay làm thêm giờ) là khoảng thời gian làm việc ngoài thời giờ làm việc đã được quy định, đây là thỏa ước lao động tập thể hoặc theo nội quy lao động.

Cách tính lương tăng ca theo luật mới, bạn đã biết chưa? 1

Nhân viên làm cho các doanh nghiệp sản xuất thường xuyên phải tăng ca 

Quy định làm thêm giờ (tăng ca) của Pháp luật:

  • Được sự đồng ý của người lao động;
  • Bảo đảm số giờ làm thêm của người lao động không được vượt quá 50% số giờ làm việc bình thường trong 01 ngày. Trường hợp áp dụng làm thêm theo tuần thì tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 01 ngày, không quá 30 giờ trong một tháng và không quá 200 giờ trong 01 năm (trừ một số trường hợp đặc biệt do Chính phủ quy định thì giờ làm thêm không quá 300 giờ trong 01 năm);
  • Sau khi kết thúc mỗi đợt làm thêm nhiều giờ trong 01 tháng thì doanh nghiệp phải bố trí cho người lao động được nghỉ bù số thời gian không được nghỉ, nhằm giúp họ thư giãn, lấy lại tinh thần và đảm bảo sức khỏe để có thể tiếp tục làm việc.

Chia sẻ cách tính lương tăng ca theo luật mới nhất hiện nay

Nếu bạn làm tăng ca vào ban đêm, thì tiền lương sẽ được tính như sau:

  • Đối với người lao động hưởng lương theo thời gian, tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm được tính như sau:

“Tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm = Tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường x Mức ít nhất 150% hoặc 200% hoặc 300% + Tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường x Mức ít nhất 30% + 20% x Tiền lương giờ vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương x Số giờ làm thêm vào ban đêm”

  Trong đó:

  • Tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường được xác định theo điểm a, Khoản 1 Điều 6 Thông tư này;
  • Tiền lương giờ vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương được xác định như sau:

Tiền lương giờ vào ban ngày của ngày làm việc bình thường, được tính ít nhất bằng 100% so với tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường đối với trường hợp người lao động không làm thêm giờ vào ban ngày của ngày đó (trước khi làm thêm giờ vào ban đêm); ít nhất bằng 150% so với tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường đối với trường hợp người lao động có làm thêm giờ vào ban ngày của ngày đó (trước khi làm thêm giờ vào ban đêm).

Cách tính lương tăng ca theo luật mới, bạn đã biết chưa? 2

Tính lương cho người lao động hưởng lương theo thời gian

Tiền lương giờ vào ban ngày của ngày nghỉ hằng tuần, được tính ít nhất bằng 200% so với tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường.

Tiền lương giờ vào ban ngày của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, được tính ít nhất bằng 300% so với tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường.

  • Đối với người lao động hưởng lương theo sản phẩm, tiền lương làm tăng ca vào ban đêm được tính như sau:

“Tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm = Đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường x Mức ít nhất 150% hoặc 200% hoặc 300% + Đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường x Mức ít nhất 30% + 20% x Đơn giá tiền lương sản phẩm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương x Số sản phẩm làm thêm vào ban đêm”

Trong đó: Đơn giá tiền lương sản phẩm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương được xác định như sau:

Đơn giá tiền lương sản phẩm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường, được tính ít nhất bằng 100% so với đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường đối với trường hợp người lao động không làm thêm giờ vào ban ngày của ngày đó (trước khi làm thêm giờ vào ban đêm); ít nhất bằng 150% so với đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường đối với trường hợp người lao động có làm thêm giờ vào ban ngày của ngày đó (trước khi làm thêm giờ vào ban đêm);

Cách tính lương tăng ca theo luật mới, bạn đã biết chưa? 3

Tính lương tăng ca cho người lao động hưởng lương theo sản phẩm

Đơn giá tiền lương sản phẩm vào ban ngày của ngày nghỉ hằng tuần, được tính ít nhất bằng 200% so với đơn giá sản phẩm của ngày làm việc bình thường.

Đơn giá sản phẩm vào ban ngày của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, được tính ít nhất bằng 300% so với đơn giá sản phẩm của ngày làm việc bình thường.

Hy vọng với những thông tin về cách tính lương tăng ca theo luật mới, sẽ giúp người lao động hiểu rõ hơn về quyền lợi mà bản thân họ xứng đáng được hưởng, khi cống hiến công sức và trí tuệ của mình vào quá trình hoạt động và phát triển của công ty, doanh nghiệp,…