fbpx
Hoạch định là gì? Công tác hoạch định của một nhà quản trị – 2020

Hoạch định là gì? Công tác hoạch định của một nhà quản trị – 2020

Quản trị là một yếu tố quan trọng trong cuộc sống cũng như trong công việc, đặc biệt đối với doanh nghiệp quản trị đóng vai trò thiết yếu không thể thiếu nhằm giúp doanh nghiệp đạt được mục đích, sứ mệnh trong bất kỳ lĩnh vực kinh doanh nào. 5 Chức năng cơ bản trong...
Kiểm tra song song phần mềm tính lương

Kiểm tra song song phần mềm tính lương

Kiểm tra song song phần mềm tính lương là một trong những giai đoạn cuối cùng của triển khai hệ thống bảng lương. Đây là một trong những khía cạnh quan trọng nhất của việc thực hiện hệ thống, nhưng cũng là một trong những điều phức tạp nhất. Nó buộc các tổ chức phải...
Phân quyền là gì –  Ý nghĩa của việc phân quyền trong doanh nghiệp (2020)

Phân quyền là gì – Ý nghĩa của việc phân quyền trong doanh nghiệp (2020)

Trong môi trường làm việc ngày càng hiện đại các thành viên trong tổ chức doanh nghiệp luôn mong muốn vận dụng những kiến thức đóng góp của mình cũng như đưa ra những quyết định chung của tập thể, vậy làm sao để thể hiện rõ cấu trúc thứ bậc trong những hoạt động chung...
Tầm quan trọng & vai trò của quản trị nguồn nhân lực trong doanh nghiệp

Tầm quan trọng & vai trò của quản trị nguồn nhân lực trong doanh nghiệp

Bất kỳ một công ty, doanh nghiệp nào khi muốn hoạt động sản xuất kinh doanh cũng đều phải hội đủ 2 yếu tố là nhân lực (con người) và vật lực (vốn, mặt bằng, công nghệ,…). Trong đó, nhân lực đóng vai trò cực kỳ quan trọng, quyết định tới sự tồn tại và phát triển...

Liên hệ