Nhà quản lý tài ba nên biết những quy định chấm công bằng vân tay này

Nhà quản lý tài ba nên biết những quy định chấm công bằng vân tay này

Dần thay thế máy chấm công thẻ và chấm công bằng giấy, máy chấm công vân tay hiện đang phát huy tối đa hiệu quả sử dụng tại nhiều công ty, doanh nghiệp. Tuy nhiên, với những đơn vị có quy mô và cơ cấu bài bản, thì việc đề ra những quy định chấm công bằng vân tay luôn...
Cách tính bảng chấm công trong excel được thực hiện như thế nào?

Cách tính bảng chấm công trong excel được thực hiện như thế nào?

Không thể phủ nhận, excel được ứng dụng rất nhiều trong công việc của kế toán và hành chính nhân sự. Việc sử dụng thành thạo excel là một lợi thế lớn, để người quản lý có thể xử lý và hoàn thành tốt mọi công việc được giao, nhất là tính bảng chấm công trong quản lý...