Chọn trang

Hiện tại, Chính phủ đã ban hành Nghị định điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng năm 2019. Thời điểm này, các doanh nghiệp cần có kế hoạch, đề xuất cách xây dựng thang bảng lương 2019 sao cho phù hợp. Trong bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ đưa ra một số nguyên tắc, cùng các bước thực hiện xây dựng thang bảng lương.

1. Thang bảng lương là gì ? 

Thang bảng lương là hệ thống các nhóm lương, ngạch lương và các bậc lương được thiết kế làm cơ sở trả lương cho người lao động. Tùy theo năng lực, mức độ phức tạp của công việc, doanh nghiệp sẽ trả lương cho người lao động dựa trên thang bảng lương đã xây dựng sẵn.

Cách xây dựng thang bảng lương 2019 cho doanh nghiệp 1

Thang bảng lương được xây dựng để làm cơ sở trả lương cho người lao động

2. Nguyên tắc xây dựng thang bảng lương 2019 cho doanh nghiệp 

Theo công bố mới nhất hiện nay, các nguyên tắc xây dựng thang bảng lương được quy định tại Nghị định 49/2013/NĐ-CP như sau:

Xây dựng thang bảng lương phải căn cứ vào tổ chức sản xuất, tổ chức lao động đối với lao động quản lý, lao động chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ và công nhân trực tiếp sản xuất, kinh doanh, phục vụ;

Bội số của thang lương là hệ số chênh lệch giữa mức lương của công việc hoặc chức danh có yêu cầu trình độ kỹ thuật cao nhất so với mức lương của công việc hoặc chức danh có yêu cầu trình độ kỹ thuật thấp nhất, số bậc của thang lương, bảng lương phụ thuộc vào độ phức tạp quản lý, cấp bậc công việc hoặc chức danh đòi hỏi. Khoảng cách chênh lệch giữa hai bậc lương liền kề phải bảo đảm khuyến khích người lao động nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ, tích lũy kinh nghiệm, phát triển tài năng nhưng ít nhất bằng 5%;

Cách xây dựng thang bảng lương 2019 cho doanh nghiệp 2

Áp dụng các nguyên tắc xây dựng bảng lương chính xác cho doanh nghiệp

Mức lương thấp nhất (khởi điểm) của công việc hoặc chức danh trong thang bảng lương do công ty, doanh nghiệp xác định trên cơ sở mức độ phức tạp của công việc hoặc chức danh tương ứng với trình độ, kỹ năng, trách nhiệm, kinh nghiệm để thực hiện công việc hoặc chức danh.

 Trong đó:

  • Mức lương thấp nhất của công việc hoặc chức danh giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng;
  • Mức lương thấp nhất của công việc hoặc chức danh đòi hỏi lao động qua đào tạo, học nghề (kể cả lao động do doanh nghiệp tự dạy nghề) phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng;
  • Mức lương của công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 5%; công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương của công việc hoặc chức danh có độ phức tạp tương đương, làm việc trong điều kiện lao động bình thường.

Đảm bảo bình đẳng, không phân biệt đối xử về giới tính, dân tộc, màu da, thành phần xã hội, tình trạng hôn nhân, tín ngưỡng, tôn giáo, nhiễm HIV, khuyết tật hoặc vì lý do thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn đối với người lao động, đồng thời phải xây dựng tiêu chuẩn để xếp lương, điều kiện nâng bậc lương;

Thang bảng lương phải được định kỳ rà soát để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với điều kiện thực tế.

Khi xây dựng hoặc sửa đổi, bổ sung thang bảng lương, doanh nghiệp phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể người lao động tại doanh nghiệp và công bố công khai tại nơi làm việc của người lao động trước khi thực hiện. Đồng thời, gửi cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện nơi đặt cơ sở sản xuất của doanh nghiệp. Riêng doanh nghiệp sử dụng dưới 10 lao động, được miễn gửi thang bảng lương cho cơ quan quản lý cấp huyện.

3. Các bước xây dựng thang bảng lương 2019 cho doanh nghiệp

Doanh nghiệp khi xây dựng thang bảng lương 2019, cần thực hiện theo trình tự các bước dưới đây:

Bước 1: Cập nhật mức lương tối thiểu vùng

Do thang bảng lương được xây dựng trên cơ sở mức lương tối thiểu vùng được Chính phủ quy định. Nên trước tiên, các doanh nghiệp cần phải cập nhật mức lương tối thiểu vùng theo Nghị định 157/2018/NĐ-CP áp dụng đối với doanh nghiệp của mình.

Bước 2: Thống kê các chức danh, công việc chuyên môn trong doanh nghiệp

Bước thứ 2, bạn cần thực hiện trong quá trình xây dựng bảng lương là xác định, thống kê các công việc theo từng chức danh đang sử dụng trong doanh nghiệp, để phục vụ cho việc phân nhóm chức danh ở bước tiếp theo.

Bước 3: Phân nhóm các chức danh công việc

Các công việc có cùng yêu cầu trình độ đào tạo thì xếp cùng một chức danh, đồng thời xem xét thêm các yếu tố khác như kinh nghiệm làm việc, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ…

Bước 4: Đưa ra mức lương tương ứng

Sau khi phân nhóm các chức danh công việc, doanh nghiệp cần đưa mức lương tương ứng cho từng nhóm dựa theo nguyên tắc như đã nêu trên.

Cách xây dựng thang bảng lương 2019 cho doanh nghiệp 3

Doanh nghiệp cần đưa ra mức lương đúng cho từng chức danh công việc

Bước 5: Tham khảo ý kiến của công đoàn, người lao động

Khi xây dựng thang bảng lương, doanh nghiệp phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở và công bố công khai tại nơi làm việc của người lao động trước khi thực hiện.

Bước 6: Gửi thang bảng lương đến Phòng LĐTBXH

Sau khi hoàn thành việc xây dựng thang bảng lương 2019, doanh nghiệp phải gửi thang bảng lương này đến Phòng Lao động Thương binh và Xã hội ở nơi mà bạn đang đặt cơ sở sản xuất kinh doanh.

Trên đây, chúng tôi vừa chia sẻ đến bạn cách xây dựng thang bảng lương 2019 phù hợp cho hầu hết mọi doanh nghiệp hiện nay. Ngoài ra, nếu bạn muốn có một phương pháp tính lương chuẩn xác, nhanh chóng, không tốn nhiều thời gian dành cho doanh nghiệp có quy mô vừa và lớn. Thì hãy truy cập vào trang web: giaiphaptinhhoa.com để tham khảo và nhận tư vấn từ các chuyên viên chuyên nghiệp tại đây nhé!