fbpx

bộ sưu tập các framework hữu dụng cho công việc bán hàng

Xem tài liệu trên cửa sổ riêng & download Tài liệu cho cộng đồng sales bộ sưu tập các framework hữu dụng cho công việc bán hàng bởi R&D | Tinh Hoa | Jun 8, 2017 | Cộng đồng sales | 0 Bình luậnXem tài liệu trên cửa sổ riêng & download Tài liệu cho...

teamwork in sales

Người xưa có câu "buôn có hội bán có phường" Ngày nay có sách "Đừng bao giờ bán hàng một mình" Bạn dùng cách nào để tìm kiếm khách hàng mới? Gửi bưu điện báo giá của mình đến danh sách công ty mua từ tổng đài 1080? Gọi điện thoại chào hàng (cold...

Năng lực mấy cũng không bằng sống khôn khéo. Hãy nhớ!

1. Mười năm trước, những người quanh bạn sẽ dựa vào thu nhập của bố mẹ bạn để đối đãi với bạn! Mười năm sau, những người xung quanh bạn sẽ dựa vào thu nhập của bạn để đối đãi với bố mẹ bạn! 2. Có lẽ đồng nghiệp của bạn là một người giữ mồm kín như miệng bình, nhưng...
0969 618 638