Chọn trang

Tuyển IT phần mềm

  Vị trí tuyển dụng: IT phần mềm Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định Địa điểm làm việc: TP. HCM Mức lương: Thoã thuận Mô tả công việc: Information: Yêu cầu chính: có kinh nghiệm lập trình – Với các ngôn ngữ:C#, ASP.NET, JAVA, HTML5 – Thành thạo CSDL...

Tuyển IT phần cứng

Vị trí tuyển dụng: IT phần cứng Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định Địa điểm làm việc: TP. HCM Mức lương: Thoã thuận Mô tả công việc: –        Có kinh nghiệm thiết kế boarch mạch, –        Có kiến thức cơ bản về hệ thống mạng máy tính –       ...

Tuyển Nhân viên kinh doanh

Vị trí tuyển dụng: Nhân viên kinh doanh Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định Địa điểm làm việc: TP. HCM Mức lương: Thoã thuận Mô tả công việc: –     Chịu trách nhiệm hoàn thành mục tiêu doanh số được giao vào đầu mỗi năm/ Quý/ tháng –     Lập và...

Tuyển thực tập Marketing

Vị trí tuyển dụng: Thực tập Marketing Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định Địa điểm làm việc: TP. HCM Mức lương: Thoã thuận Mô tả công việc: –     Thực hiện truyền thông, quảng bá các sản phẩm, dịch vụ của công ty trên internet, email, hệ thống các diễn...

Tuyển dụng lập trình viên

Vị trí tuyển dụng: Lập trình viên Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định Địa điểm làm việc: TP. HCM Mức lương: Thoã thuận Mô tả công việc: Information: Yêu cầu chính: có kinh nghiệm lập trình – Với các ngôn ngữ:C#, ASP.NET, JAVA, HTML5 – Thành thạo...

Thực tập kỹ thuật viên

Vị trí tuyển dụng: Thực tập kỹ thuật viên Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định Địa điểm làm việc: TP. HCM Mức lương: Thoã thuận Mô tả công việc: – Yêu cầu chuyên môn: biết về hệ thống mạng, biết đi dây cho hệ thống mạng, biết thêm về điện thì càng tốt.-...