Chọn trang

[ InBIO Controller ] InBIO 160

Series 1 : InBIO 160 Máy kiểm soát cửa Controller vân tay dùng cho 1 cửa, hỗ trợ 2 đầu đọc weigand và 2 đầu đọc thông qua RS485. Lưu trữ 3,000 vân tay, có hỗ trợ thẻ từ thông qua đầu đọc FR1200. InBIO 160 có đầy đủ các tính năng nâng cao mà một bộ Controller có : kết...