Chọn trang

Bạn muốn tìm hiểu, công tác pháp chế là gì? Vai trò của người làm pháp chế trong doanh nghiệp như thế nào? Nội dung bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ phân tích cụ thể để bạn nắm bắt chính xác nội dung thông tin này!

Công tác pháp chế là gì?

Để hiểu được công tác pháp chế là gì? Bạn cần biết pháp chế là chế độ quản lý nhà nước, quản lý kinh tế, quản lý đời sống xã hội theo pháp luật và bằng pháp luật. 

công tác pháp chế là gì 1

Công tác pháp chế là điều mà mọi doanh nghiệp cần tuân thủ, thực thi

Công tác pháp chế được hiểu là hoạt động của các cơ quan Nhà nước, các tổ chức, cá nhân trong xã hội thực hiện một hoặc nhiều công việc cụ thể nhằm thực thi pháp luật, đưa pháp luật đi vào cuộc sống. Công tác pháp chế có vị trí, vai trò, chức năng vô cùng quan trọng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý nhà nước, quản lý xã hội bằng pháp luật.

Vai trò của nhân viên pháp chế trong doanh nghiệp 

Theo đánh giá, vai trò của cán bộ pháp chế trong doanh nghiệp là vô cùng quan trọng. Dưới đây là những vai trò chủ chốt, bạn có thể tham khảo:

Xây dựng, tạo ra các pháp chế cho nội bộ doanh nghiệp

Người làm công tác pháp chế doanh nghiệp là những người có chức năng xây dựng các Quy chế quản lý nội bộ trong Doanh nghiệp. Chức năng này, bao gồm việc trực tiếp soạn thảo xây dựng các văn bản, quy chế nội bộ. Đồng thời, còn là việc tham gia đóng góp ý kiến, thẩm định ở góc độ pháp lý các văn bản, trong trường hợp Chủ sở hữu công ty, Lãnh đạo công ty đã xây dựng dự thảo và giao Bộ phận pháp chế đóng góp ý kiến.

công tác pháp chế là gì 2

Cán bộ công tác pháp chế là người chịu trách nhiệm xây dựng pháp chế cho doanh nghiệp

Các văn bản pháp lý nội bộ của Doanh nghiệp có thể gồm: Điều lệ, Quy chế, Nội quy lao động, Thỏa ước lao động tập thể, Hợp đồng lao động, Các Quyết định, Thông báo, Biên bản họp của Lãnh đạo công ty và các phòng ban trong công ty,…

Điều tiết, kiểm soát hoạt động pháp chế trong doanh nghiệp

Ngoài vai trò xây dựng nội dung pháp chế, cán bộ pháp chế còn có vai trò trong các công việc khác như:

  • Giám sát, kiểm soát các hoạt  động của những bộ phận trong Doanh nghiệp hoạt động tuân thủ các Quy định, Quy chế nội bộ của Doanh nghiệp.
  • Tư vấn, giúp Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị, Chủ tịch công ty, Tổng giám đốc, Giám đốc doanh nghiệp trong việc kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp
  • Đề xuất ý kiến về pháp lý và thẩm định dự thảo các hợp đồng do các bộ phận khác của doanh nghiệp soạn thảo. Trước khi trình Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị, Chủ tịch công ty, Tổng giám đốc, Giám đốc doanh nghiệp; tham gia đàm phán, ký kết hợp đồng.
  • Hỗ trợ Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị, Chủ tịch công ty, Tổng giám đốc, Giám đốc doanh nghiệp góp ý đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan, tổ chức gửi xin ý kiến; tổng kết, đánh giá pháp luật liên quan đến lĩnh vực sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.
  • Thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật, điều lệ, nội quy, quy chế của doanh nghiệp cho người lao động.
  • Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện pháp luật, điều lệ, nội quy, quy chế của doanh nghiệp. Tiến hành tổng kết, đánh giá thực trạng hiểu biết pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật của người lao động trong doanh nghiệp.
  • Tư vấn pháp luật đối với các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.
  • Đánh giá rủi ro môi trường đầu tư, kinh doanh đối với các dự án đầu tư của doanh nghiệp ra nước ngoài. Đưa ra ý kiến về mặt pháp lý đối với các quyết định của tổ chức, quản lý của doanh nghiệp.
  • Hỗ trợ cho Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị, Chủ tịch công ty, Tổng giám đốc, Giám đốc doanh nghiệp tham gia giải quyết tranh chấp để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp và của người lao động.
  • Tham gia tố tụng hoặc tham mưu với tư cách người đại diện theo ủy quyền của Chủ tịch công ty Tổng giám đốc, Giám đốc doanh nghiệp để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho doanh nghiệp.

công tác pháp chế là gì 3

Thực hiện phổ biến điều lệ, nội quy, quy chế của doanh nghiệp cho người lao động

Trên đây, chúng tôi vừa chia sẻ đến bạn thông tin về khái niệm công tác pháp chế là gì? Cùng vai trò của nhân viên pháp chế trong doanh nghiệp. Tuy nhiên, tùy từng quy mô doanh nghiệp khác nhau, mà công tác pháp chế cũng sẽ thay đổi. 

Nếu đã hiểu rõ về công tác pháp chế, bạn đừng quên truy cập Giải pháp Tinh Hoa. Hoặc liên hệ đến Hotline: 0919.397.169 (Ms.Nhã), 0919.039.665 (Ms.Như) để được tư vấn các giải pháp quản lý nhân sự bằng công nghệ hiệu quả nhất hiện nay!