Chọn trang

Bạn muốn biết dịch vụ hành chính công là gì? Cùng một số thông tin về các loại hình cơ bản và đặc trưng của dịch vụ hành chính công tại Việt Nam. Trong bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ chia sẻ cụ thể để bạn tham khảo và áp dụng trong việc giải quyết những công việc liên quan đến tổ chức và cá nhân.

1. Dịch vụ hành chính công

Trả lời cho câu hỏi: Dịch vụ hành chính công là gì? Vâng, đây là những dịch vụ liên quan đến hoạt động thực thi pháp luật, không nhằm mục tiêu lợi nhuận, do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân dưới hình thức các loại giấy tờ có giá trị pháp lý trong các lĩnh vực mà cơ quan nhà nước đó quản lý. Mỗi dịch vụ hành chính công gắn liền với một thủ tục hành chính nhất định, có chức năng giúp giải quyết hoàn chỉnh một công việc cụ thể liên quan đến một tổ chức và cá nhân nào đó. 

Dịch vụ hành chính công là gì? 1

Dịch vụ hành chính công liên quan đến hoạt động thực thi pháp luật cần tuân thủ

Tính đến thời điểm hiện tại, đối tượng cung ứng duy nhất các dịch vụ hành chính công này là cơ quan công quyền hay các cơ quan nhà nước thành lập được ủy quyền thực hiện cung ứng dịch vụ hành chính công. Đây là một phần trong chức năng quản lý nhà nước. 

Để thực hiện chức năng này nhà nước phải tiến hành những hoạt động phục vụ trực tiếp như cấp giấy phép, giấy chứng nhận, đăng ký, công chứng, thị thực, hộ tịch…

2. Một số loại hình cơ bản của dịch vụ hành chính công Việt Nam

Dịch vụ hành chính công Việt Nam có những đặc trưng riêng gắn với từng loại hình riêng biệt, cụ thể là:

  • Hoạt động cấp các loại giấy phép: Giấy phép là một loại giấy tờ do các cơ quan hành chính nhà nước cấp cho các tổ chức và công dân để thừa nhận về mặt pháp lý quyền của các chủ thể này được tiến hành một hoạt động nào đó phù hợp với các quy định của pháp luật trong lĩnh vực được cấp phép.
  • Cấp các loại giấy xác nhận, chứng thực, bao gồm: công chứng, cấp chứng minh thư nhân dân, giấy khai sinh, khai tử, giấy đăng ký kết hôn, giấy phép lái xe, đăng ký ô tô, xe máy, tàu thuyền…

Dịch vụ hành chính công là gì? 2

Dịch vụ hành chính công gắn liền với từng loại hình riêng biệt

  • Cấp giấy đăng ký kinh doanh và chứng chỉ hành nghề như: Giấy đăng ký kinh doanh được cấp cho chủ thể kinh doanh khi thành lập doanh nghiệp hoặc cơ sở kinh doanh. Giấy phép hành nghề nhằm chứng minh chủ thể có đủ khả năng và điều kiện hoạt động theo quy định của pháp luật đối với một nghề nhất định nào đó. Ví dụ như: giấy phép hành nghề khám chữa bệnh, hành nghề luật,…
  • Hoạt động thu các khoản đóng góp vào ngân sách và các quỹ của Nhà nước: Các hoạt động này gắn với nghĩa vụ mà Nhà nước yêu cầu các chủ thể trong xã hội phải thực hiện.
  • Giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và xử lý các vi phạm hành chính: Hoạt động này nhằm bảo vệ những quyền cơ bản của công dân trong mối quan hệ giữa cơ quan hành chính nhà nước với công dân.

3. Đặc trưng của dịch vụ hành chính công Việt Nam

Dịch vụ hành chính công có những đặc trưng cơ bản là:

  • Việc cung ứng dịch vụ hành chính công luôn gắn với thẩm quyền mang tính quyền lực pháp lý, gắn với các hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trong việc cấp các loại giấy phép, giấy khai sinh, chứng minh thư nhân dân; công chứng, xử lý và xử phạt hành chính, kiểm tra, thanh tra hành chính… Loại dịch vụ này chỉ có thể do các cơ quan hành chính nhà nước thực hiện.
  • Phục vụ cho hoạt động quản lý của Nhà nước: Dịch vụ hành chính công thực chất không thuộc về chức năng quản lý nhà nước, nhưng những hoạt động nhằm phục vụ cho chức năng quản lý. Dịch vụ hành chính công là những dịch vụ mà nhà nước bắt buộc và khuyến khích người dân phải làm để bảo đảm trật tự và an toàn xã hội. Nhu cầu được cấp các loại giấy tờ trên không xuất phát từ nhu cầu tự thân của họ, mà xuất phát từ những quy định có tính chất bắt buộc của nhà nước. Càng nhiều người sử dụng dịch vụ hành chính công thì càng tạo điều kiện cho hoạt động quản lý nhà nước được thực hiện tốt hơn.

Dịch vụ hành chính công là gì? 3

Dịch vụ hành chính công thuộc về trách nhiệm của nhà nước với xã hội và công dân

  • Dịch vụ hành chính công là những hoạt động không vụ lợi, theo đó tiền thu dưới dạng lệ phí để nộp ngân sách nhà nước. Lệ phí không mang tính chất bù đắp hao phí lao động cho bản thân người cung cấp dịch vụ, mà chủ yếu là nhằm tạo ra sự công bằng giữa người sử dụng dịch vụ với người không sử dụng dịch vụ.
  • Mọi người dân có quyền ngang nhau trong việc tiếp cận và sử dụng các dịch vụ hành chính công với tư cách là đối tượng phục vụ của chính quyền. Nhà nước có trách nhiệm và nghĩa vụ cung cấp dịch vụ để phục vụ cho mọi người dân, không phân biệt đó là người như thế nào.

Có thể nói, cung ứng dịch vụ hành chính công là trách nhiệm của nhà nước trước xã hội, là sự thể hiện trực tiếp nhất vai trò của nhà nước trước các tổ chức và công dân. Hoạt động cải cách dịch vụ hành chính công đang trở thành một trong những vấn đề quan trọng của bộ máy nhà nước. Thực hiện tốt công tác này, sẽ giúp nhằm nâng cao hiệu quả và hiệu lực hoạt động của Nhà nước, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của công dân.

Nếu muốn biết rõ hơn về dịch vụ hành chính công là gì? Cũng như các yêu cầu, quy định, phạm vi thực hiện,… của dịch vụ hành chính công. Bạn có thể truy cập vào trang web: https://giaiphaptinhhoa.com để tham khảo thông tin và được các chuyên viên tư vấn cụ thể, tận tình!