Chọn trang

Qua sự cố vừa rồi, cá nhân tôi đánh giá cao và hài lòng về công việc Support của Cty Tinh Hoa. Cảm ơn sự hổ trợ nhanh chóng và chuyên nghiệp từ Cty Tinh Hoa.

Best regards

Mr.Nguyen Thanh Cong

TAN CANG INFORMATION TECHNOLOGY SOLUTIONS JSC (TCIS)

System Intergration Center

772 Dien Bien Phu Str., Ward 22nd, Binh Thanh Dist., HCMC.