Chọn trang

Các Doanh nghiệp lớn có trình độ tổ chức cao, các cơ chế đánh giá sẽ tự thúc đẩy việc nhân viên đi làm đúng giờ và làm việc nghiêm túc. Tuy nhiên, giải pháp chấm công vẫn là giải pháp không thể thiếu, và phải thỏa mãn một số yêu cầu sau:

 • Đồng bộ hóa hệ thống ở tất cả các chi nhánh, để các nhân viên ở tất cả các chi nhánh có thể cùng chấm công (đặc biệt là các nhân viên làm việc lưu chuyển, như nhân viên giao tiền ..)
 • Tự động lấy dữ liệu, dữ liệu phải được tự động lấy để giúp hội sở có dữ liệu theo thời gian thực
 • Thiết bị có thiết kế đẹp, góp phần xây dựng hình ảnh của tổ chức trong mắt khách hàng
 • Có thể đồng bộ với hệ thống kiểm soát ra vào trong các phòng ngân quỹ, phòng IT
 • Có giải pháp đặc thù để tối ưu cho các công ty con với mô hình khác nhau ( sản xuất, bán lẻ, văn phòng ..)
 • Phần mềm chấm công phải đủ thông minh để lọc đi các dữ liệu thừa, do hàng ngày có nhiều lượt ra vào của một người
 • Có thể tích hợp với các phần mềm quản lý nhân sự cấp cao như SAP, Oracle
 • Yêu cầu về độ bền 90% 90%
 • Yêu cầu về giải pháp 80% 80%
 • Yêu cầu về phần mềm 50% 50%
 • Yêu cầu về giá rẻ 30% 30%

Giải pháp chấm công tính lương:

 • Máy chấm công và kiểm soát ra vào bằng thẻ / vân tay / gương mặt
 • Employee self-service portal:  cho phép nhân viên tự đăng ký nghỉ phép, đăng kí làm thêm giờ, kiểm tra ngày công …
 • Phần mềm quản lý chấm công online, giúp quản lý việc chấm công của các chi nhánh từ văn phòng trung tâm
 • Phần mềm đồng bộ hóa dữ liệu giữa các chi nhánh
 • … và nhiều giải pháp khác

 

Một số khách hàng tiêu biểu đã sử dụng giải pháp chấm công tính lương của chúng tôi

Vui lòng đăng kí để được tư vấn về giải pháp này với chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm