Chọn trang

Đa số các doanh nghiệp đều có một người đứng đầu của phòng kế toán đó chính là kế toán trưởng. Đây là bộ phận cực kì quan trọng của doanh nghiệp, bởi kế toán trưởng đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ quan trọng. Vậy kế toán trưởng là gì? Mô tả công việc của kế toán trưởng trong doanh nghiệp. Hãy cùng chúng tôi đi tìm hiểu nhé.

Kế toán trưởng là gì?

Mô tả công việc của kế toán trưởng trong doanh nghiệp 1

Kế toán trưởng là vị trí công việc đứng đầu bộ máy kế toán của một doanh nghiệp; là người lãnh đạo trực tiếp của phòng kế toán và phải chịu trách nhiệm trước công ty (cơ quan, tổ chức, đơn vị) về tất cả hoạt động về tài chính kế toán doanh nghiệp.

Mô tả công việc của kế toán trưởng trong doanh nghiệp

Quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động của phòng tài chính, kế toán

Mỗi một doanh nghiệp sẽ có phân loại các tổ chức, hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp mà kế toán trưởng sẽ phân quyền, bổ nhiệm công việc phù hợp cho bộ phận kế toán.

 • Thực hiện, lập kế hoạch phân loại các giấy tờ theo từng hạng mục và đúng với quy định pháp luật của nhà nước.
 • Lên kế hoạch thực hiện và phân bổ công việc chi tiết và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của bộ phận kế toán
 • Thường xuyên tổ chức hoạt động kiểm kê các nguồn tài sản, dòng tiền liên quan đến hoạt động kinh doanh hoặc quyền lợi của doanh nghiệp.

Đào tạo và quản lý kế toán

 • Giao việc cho các nhân viên kế toán
 • Giám sát, kiểm tra, hiệu chỉnh cũng như đánh giá kết quả công việc của nhân viên kế toán
 • Đào tạo, hướng dẫn, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho kế toán định kỳ.

Quản lý hệ thống kế toán, sổ sách kế toán, hóa đơn – chứng từ doanh nghiệp

Mô tả công việc của kế toán trưởng trong doanh nghiệp 2

 • Tính toán giá thành sản phẩm
 • Đối chiếu công nợ với khách hàng – chủ đầu tư – ngân hàng
 • Tính toán lương, bảo hiểm cho các cá nhân trong công ty
 • Kiểm soát quy trình lập các loại tài liệu, sổ sách; quy trình kiểm kê tài sản;
 • Lập bảng cân đối kế toán; điều tra các báo cáo nguồn tài chính của doanh nghiệp.
 • Theo dõi hoạt động lưu trữ các loại sổ sách kế toán, hóa đơn – chứng từ gốc của doanh nghiệp theo đúng quy định.

Trình bày báo cáo tài chính

 • Phối hợp với kế toán tổng hợp trình bày báo cáo tài chính trước ban lãnh đạo doanh nghiệp, với cơ quan kiểm toán.
 • Định kỳ phối hợp với các kế toán viên kế toán tổng hợp; lập báo cáo tài chính tổng hợp tình hình sản xuất – kinh doanh của doanh nghiệp.

Tham mưu cho lãnh đạo về công tác kiểm soát hoạt động tài chính

Mô tả công việc của kế toán trưởng trong doanh nghiệp 3

Kế toán trưởng là người trực tiếp giám sát hoạt động của doanh nghiệp:

 • Xác định các nguồn dự trữ tài chính nội bộ, giảm chi phí cho doanh nghiệp.
 • Giải quyết các vấn đề tài chính; tham mưu cho lãnh đạo đảm bảo nguồn lợi tài chính cho doanh nghiệp.
 • Đưa ra kiến nghị phòng ngừa các rủi ro kinh doanh, đề xuất giải pháp thu hút nguồn tài chính cho ngân sách của doanh nghiệp.

Các nhiệm vụ khác

 • Kế toán trưởng là người trực tiếp đứng ra thực hiện các giao dịch vay tín dụng với ngân hàng và trong lĩnh vực tài chính.
 • Cung cấp các sổ sách, số liệu cho công tác thanh kiểm toán của cơ quan chức năng.
 • Đưa ra đề xuất cải tiến những điểm bất hợp lý trong hoạt động xử lý công việc của bộ phận kế toán.
 • Đề xuất cải tiến những điểm bất hợp lý trong công việc
 • Điều hành, tổ chức các cuộc họp của bộ phận kế toán.
 • Tham gia đầy đủ các cuộc họp với các trưởng bộ phận, ban lãnh đạo công ty khi được yêu cầu.
 • Thực hiện các công việc khác khi có yêu cầu của cấp trên.

Trên đây là những giải thích đầy đủ và chi tiết nhất cho bạn về công việc bộ phận kế toán trưởng của doanh nghiệp với những nhiệm vụ, chức năng cơ bản. Tùy theo loại hình, đặc thù của đơn vị; mà kế toán trưởng trong doanh nghiệp sẽ có thể phải đảm nhận thêm hoặc giảm bớt một số công việc.