Có rất nhiều bạn sinh viên, người mới đi làm có nhu cầu muốn theo đổi nghề pháp chế doanh nghiệp. Tuy nhiên, phần lớn trong họ lại chưa thể hiểu hay có cái nhìn tổng quan về pháp chế doanh nghiệp. Vì vậy trong bài viết này chúng tôi sẽ cho các bạn cái nhìn tổng quan rõ hơn về pháp chế doanh nghiệp, để giúp các bạn có định hướng rõ hơn về công việc này.

Pháp chế doanh nghiệp là gì?

Pháp: là luật, là quy tắc, quy định

Chế: bao hàm nghĩa là “tạo ra” và nghĩa là “điều tiết, kiểm soát”

Pháp chế doanh nghiệp là gì ?Tổng quan về pháp chế doanh nghiệp 1

Pháp chế là gì ? Vai trò của pháp chế đối với doanh nghiệp

Như vậy, vị trí Pháp chế Doanh nghiệp là vị trí có vai trò tạo ra các quy tắc, quy định trong nội bộ Doanh nghiệp, cũng như điều tiết, kiểm soát hoạt động của Doanh nghiệp tuân thủ theo Luật, bao gồm Luật bên ngoài (Các văn bản pháp quy do nhà nước ban hành quản lý hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và các văn bản quy định), và cả các quy chế nội bộ do Doanh nghiệp ban hành để quản lý hoạt động nội bộ nhằm đảm bảo cho doanh nghiệp hoạt động hợp pháp và loại trừ các rủi ro pháp lý trong kinh doanh.

Công việc của cán bộ pháp chế doanh nghiệp

1. Vai trò “tạo ra”

Công việc của một người pháp chế doanh nghiệp sẽ là xây dựng các quy chế quản lý nội bộ của doanh nghiệp. Tuy nhiên, nó không chỉ dừng ở mức là người trực tiếp biên soạn xây dựng các văn bản, quy chế, chế tài nội bộ, mà còn mà còn bao gồm việc tham gia đóng góp ý kiến, thẩm định ở góc độ pháp lý các văn bản này trong trường hợp Chủ sở hữu công ty, Lãnh đạo công ty đã xây dựng dự thảo và giao Bộ phận pháp chế đóng góp ý kiến.

Các văn bản pháp lý nội bộ của Doanh nghiệp có thể gồm: Điều lệ, Quy chế, Nội quy lao động, Thỏa ước lao động tập thể, Hợp đồng lao động, Các Quyết định, Thông báo, Biên bản họp của Lãnh đạo công ty và các phòng ban trong công ty,…

2. Vai trò “điều tiết, kiểm soát”

Pháp chế doanh nghiệp là gì ?Tổng quan về pháp chế doanh nghiệp 2

Vai trò của những chuyên viên pháp chế

Những vai trò của pháp chế doanh nghiệp trong việc điều tiết, kiểm soát là:

 • Giám sát, kiểm soát các hoạt động nội bộ của doanh nghiệp tuân thủ các Quy định, Quy chế nội bộ của Doanh nghiệp.
 • Hướng dẫn Tư vấn, giúp Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị, Chủ tịch công ty, Tổng giám đốc, Giám đốc doanh nghiệp trong việc kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp
 • Có ý kiến về mặt pháp lý và thẩm định dự thảo các hợp đồng do các bộ phận khác của doanh nghiệp soạn thảo trước khi trình Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị, Chủ tịch công ty, Tổng giám đốc, Giám đốc doanh nghiệp; tham gia đàm phán, ký kết hợp đồng.
 • Giúp Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị, Chủ tịch công ty, Tổng giám đốc, Giám đốc doanh nghiệp góp ý đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan, tổ chức gửi xin ý kiến; tổng kết, đánh giá pháp luật liên quan đến lĩnh vực sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Phổ biến, giáo dục pháp luật, điều lệ, nội quy, quy chế của doanh nghiệp cho người lao động.
 • Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện pháp luật, điều lệ, nội quy, quy chế của doanh nghiệp; tổng kết, đánh giá thực trạng của cán bộ trong doanh nghiệp 
 • Tư vấn pháp luật đối với các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, đánh giá rủi ro môi trường đầu tư, kinh doanh đối với các dự án đầu tư của doanh nghiệp ra nước ngoài; có ý kiến về mặt pháp lý đối với các quyết định về tổ chức, quản lý của doanh nghiệp.
 • Giúp Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị, Chủ tịch công ty, Tổng giám đốc, Giám đốc doanh nghiệp tham gia giải quyết tranh chấp để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp và của người lao động; tham gia tố tụng hoặc tham mưu thuê luật sư tham gia tố tụng với tư cách người đại diện theo ủy quyền của Chủ tịch công ty, Tổng giám đốc, Giám đốc doanh nghiệp để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp.

3. Một người pháp chế doanh nghiệp cần có kỹ năng cần thiết gì

Pháp chế doanh nghiệp là gì ?Tổng quan về pháp chế doanh nghiệp 3

Kỹ năng để trở thành chuyên viên pháp chế chuyên nghiệp

 • Sử dụng thành thạo tin học văn phòng
 • Sử dụng thành thạo ngoại ngữ
 • Có kỹ năng quan trị nhân sự
 • Kỹ năng lên kế hoạch, tổ chức công việc và quy trình
 • Phong thái làm việc chuyên nghiệp
 • Có kỹ năng về tâm lý học
 • Kỹ năng truyền đạt, phục vụ báo cáo, thuyết trình, đàm phán

Trên đây là những thông tin tổng quan nhất về pháp chế doanh nghiệp là gì, với những kiến thức mà Giải pháp Tinh Hoa cung cấp hy vọng sẽ giúp cho các bạn sinh viên, những người muốn theo nghề pháp chế doanh nghiệp. Các bạn cũng có thể truy cập Giải pháp Tinh Hoa để tham khảo nhiều kiến thức hữu ích khác.