Chọn trang

ASU260

Mức độ phù hợp với nhóm sản xuất 100% 100% Mức độ phù hợp với nhóm HORECA 90% 90% Mức độ phù hợp với nhóm văn phòng 90% 90% MÁY CHẤM CÔNG VÂN TAY ABRIVISION – Singapore | Chuẩn công nghiệp | Dung lượng vừa Máy chấm công vân tay thế hệ mới, với thiết kế công...

ASU680

Mức độ phù hợp với nhóm sản xuất 100% 100% Mức độ phù hợp với nhóm HORECA 90% 90% Mức độ phù hợp với nhóm văn phòng 90% 90% ABRIVISION – Singapore  | Chuẩn công nghiệp dung lượng lớn | Máy chấm công vân tay | Kiểm soát ra vào Máy chấm công – kiểm soát ra...

ISCAN01

Mức độ phù hợp với nhóm sản xuất 100% 100% Mức độ phù hợp với nhóm HORECA 90% 90% Mức độ phù hợp với nhóm văn phòng 90% 90% ABRIVISION – Singapore | Chuẩn văn phòng | Dung lượng vừa Máy chấm công bằng vân tay thế hệ mới, với thiết kế hiện đại, phù hợp cho môi...

ISCAN03

Mức độ phù hợp với nhóm sản xuất 100% 100% Mức độ phù hợp với nhóm HORECA 90% 90% Mức độ phù hợp với nhóm văn phòng 90% 90% ABRIVISION – Singapore | Chuẩn công nghiệp | Dung lượng vừa Máy chấm công bằng vân tay thế hệ mới, với thiết kế hiện đại, phù hợp cho môi...

ATK100

Mức độ phù hợp với nhóm sản xuất 100% 100% Mức độ phù hợp với nhóm HORECA 90% 90% Mức độ phù hợp với nhóm văn phòng 90% 90% ABRIVISION – Singapore | Chuẩn văn phòng | Dung lượng vừa | kết nối online Máy chấm công bằng vân tay thế hệ mới, với thiết kế trang nhã...