Chọn trang

Các phòng ban

Giới thiệu về sơ đồ cơ cấu tổ chức THS Giới thiệu về các phòng ban PHÒNG KINH DOANH Đang đảm nhận công việc tham mưu cho Ban Tổng Giám đốc về công tác bán hàng và là cầu nối trực tiếp mang các sản phẩm và dịch vụ của Công ty đến cho khách hàng. Là bộ phận nghiên cứu...