Chọn trang
Samsung

Samsung

Yêu cầu của khách hàngTriển khai giải pháp quản lý nhà ăn Nhân viên khi ăn phải quét thẻ để nhận dạng Chỉ những nhân viên có đăng kí làm việc mới được ăn Cho phép nhân viên văn phòng đăng kí suất ăn cho khách Các chuyên gia người nước ngoài có suất ăn đặc biệt Phòng...