Chọn trang

Kiểm soát ra vào nhà xưởng, công trường

Giải pháp kiểm sóat nhân viên ra vào nhà xưởng với hệ thống máy chấm công có sẵn hoặc Tripod Turnstile Vì sao cần kiểm sóat việc ra vào nhà xưởng  Nhiều nhân viên đã nghỉ việc do có mâu thuẫn với tổ chức, hoặc thành phần xấu có chủ đích phá hoại, rất dễ trà trộn và...